Vedtaket var en seier for demokratiet i storfylket: Både høringsrunden med kommunene og meningsmålinger foretatt for Tønsbergs Blad, Telemarksavisa og NRK har avdekket et solid flertall for deling. Uten dette presset nedenfra hadde gårsdagens vedtak neppe kommet, for blant fylkespolitikerne selv var det knapt noen som mobiliserte for å splitte opp. At flere tvert imot var dypt skuffet over avgjørelsen, bar debatten i fylkestinget tydelig bud om.

Koronapandemien og en tøff økonomisk start må ta sin del av skylden for at det ikke har lykkes å bygge en fylkeskommune med bred nok oppslutning i regionsamfunnet den skal betjene. Men også ulikhetene i geografi, bosettingsmønster, næringsliv og politisk kultur har bidratt til at ekteskapet mellom Vestfold og Telemark aldri ble harmonisk. Vi forstår dem som mener at den nye fylkeskommunen fikk for kort tid på seg til å vise hva den dugde til. Men det var nå muligheten til å dele var der. Da er det situasjonen og synspunktene her og nå som må bli avgjørende. I det perspektivet er vi ikke i tvil om at fylkestinget tirsdag valgte rett.

En som tok vedtaket med klokskap, var fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp). Han manet til samarbeid, både om å drive fylkeskommunen best mulig i de snaue to årene den har igjen, og om å legge et best mulig grunnlag for de to nye fylkeskommunene.

Vi håper hele det politiske miljøet deler Riis-Johansens konstruktive holdning. Tiden fremover blir krevende. Ansatte skal plasseres inn i nye organisasjoner, kanskje få nytt arbeidssted og ny ledelse. Gjeld og eiendeler skal fordeles. Mulighetene for konflikt og et dårlig forhold mellom de nye fylkeskommunene er store hvis ikke prosessen håndteres med raushet og klokskap fra alle sider. Det forventer vi at politikere fra alle leire bidrar til.

For når Vestfold og Telemark skiller lag 1. januar 2024, er det like viktig som før at vi klarer å samarbeide på tvers av det som igjen blir en fylkesgrense. Utbygging av en modernisert Vestfoldbane, bygging av Grenlandsbanen, videreføring av E18 sydover, vilkårene for flyplassen på Torp, miljøvern, klima- og næringslivssatsing er noen av stikkordene. Vi har også felles interesser i utviklingen av helseregionen og Universitetet i Sørøst-Norge, og vi kunne nevnt mer. Her må vi stå sammen for å ha gjennomslag. Da er det også viktig at vi kan skilles som venner.