Torsdag tester videregåendeelever den nye tekniske løsningen som fylkeskommunen bestemte seg for i starten av uken. Da hadde fylkeskommunen testet ut en rekke verktøy for hjemmeundervisning.

Fredag får elevene fri. Lærerne har planleggingsdag, og forbereder en tid uten fysisk skole.

LES OGSÅ: Ringshaug-elevene har hjemmeskole, med til og med gym på timeplanen: – Dette har gått langt over forventningene

– Krisetiltak i krisetid

– Det er en krisesituasjon, og da blir det også så drastiske løsninger, sier Haave.

– Elever og lærere i Vestfold og Telemark fylkeskommune blir nå med på en skikkelig dugnad mot spredning av koronaviruset, legger han til.

Fra mandag vil alle videregående skoler i fylkeskommunen innstille ordinær undervisning i skolelokalene og isteden undervise elevene digitalt. Det er første gang et fylke ruller ut et digitalt undervisningsopplegg i så stort omfang.

LES OGSÅ: Her sitter de klare til å trykke på «den store røde knappen»: – Nå er vi på oransje krisenivå

Fare for intensivkapasiteten

– Årsaken til at fylkeskommunen iverksetter en digital undervisningsløsning på kort varsel skyldes at spredning av koronaviruset har eskalert kraftig. Mens våre helsemyndigheter i startfasen kunne spore smitteveien, dukker det nå stadig opp smittede uten at det er mulig å spore hvor smitten stammer fra, forklarer han.

Frykten i helsevesenet er nå at omfanget blir så stort at det blir fare for at intensivkapasiteten ikke vil makte å ta imot og behandle et stort antall nye virussmittede pasienter.

– For å begrense spredning av smitte til de mest sårbare og utsatt grupper i Vestfold og Telemark, har fylkeskommunens ledelse nå bestemt at undervisningen ikke lenger skal finne sted i skolens lokaler. Dette er bare ett av mange tiltak fylkeskommunen har iverksatt den siste uka, sier Haave.

De neste to dagene blir den digitale undervisningsløsningen for 14.500 elever ferdigstilt. Samt for voksenopplæringen.

LES OGSÅ: Sykehuset med viktig korona-beskjed: – Ber om forståelse

Tiltak mot korona

Til sammen er det opprettet 7.000 ulike digitale klasser, slik at lærere kan undervise hele klasser, grupper av elever eller flere klasser samtidig. Målet er at elevene skal få en tilfredsstillende opplæring i en krevende helsesituasjon for hele landet.

Andre tiltak fra fylkeskommunen er:

* Innstilling av utenlandsreiser for elever, lærere og ansatte

* Utsetting og innstilling av møter, arrangementer

* Stenging av kantiner

* Innføring av hjemmekontor for mange ansatte

– Alle tiltak som iverksettes er i tråd med nasjonale retningslinjer og har som overordnet formål å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og samtidig sørge for at fylkeskommunens samfunnsbevarende rolle ivaretas på best måte, sier Haave.