Da jeg så på Debatten, tenkte jeg på da min eldste sønn søkte om å avtjene siviltjeneste på et pasifistisk grunnlag. Han ble innkalt, og måtte svare på en del spørsmål. Han kom hjem og fortalte meg om et dilemma han ble satt i. Han ble spurt om hva han ville gjøre hvis han med hjelp av våpen kunne forhindre at hans familie ble skutt av fienden. Han visste hva han skulle svare for å få innvilget siviltjeneste. Men hva han ville gjort i virkeligheten, er et ubesvart spørsmål. Jeg tror han ville gjort det han kunne for de barna han nå har.

Jon Helgheim og hun kvinnelige samfunnsdebattanten som jeg ikke husker navnet på, burde fått et lignende spørsmål. Hva om det gjaldt barn i nær familie? Da undrer jeg meg på om de ikke hadde tenkt annerledes. Og vært mer enig med Abid Raja og den kvinnelige psykolgen, og sett barnas behov og rettigheter.

Vi er så opptatt av å være profesjonelle og holde distanse. Det er mye bra med det, men det er noe som heter medmenneskelighet og barnets beste. Og det handler ikke om naivitet, men om å hjelpe barna til å oppleve trygghet. Alle barn har rett til det, også de traumatiserte barna. Og det er forskjell på barn og voksne. Voksne, både kvinner og menn kan velge, barna er prisgitt de voksne.

Her er barn av IS krigere prisgitt de voksne i Norge. Jeg håper vi er voksne nok til å gi alle barn en reell sjanse!