12. februar hadde jeg et innlegg med spørsmål til fylkets miljøavdeling om Borgheim syd. Jeg har ikke fått noe svar, så jeg prøver igjen.

Altså: Jeg lurte på hva slags faglige vurderinger som lå til grunn for at dere først godkjente "maksimalt 20 boliger" og deretter lot det øke til utrolige 340. Jeg  minner om at dere ikke er et privat firma som bare kan la være å svare. Dere er ansatt av oss, innbyggerne og skattebetalerne, for å tjene oss, og vi (minst 3000 på Nøtterøy) ønsker en forklaring på deres vurderinger, såpass åpenhet må vi kunne kreve.

Les også

Stopp for gigantomanien på Borgheim

Så vidt jeg forstår av opplysninger på nettet, så er det avdelingsdirektør Elisabet Rui som leder avdelingen, og jeg spør derfor henne: Kunne du vennligst be rette vedkommende i din avdeling om å besvare spørsmålet?.