Den eneste sikre muligheten man har til å påvirke den lokale politikken er å stille til valg i et eksisterende parti, eller stille egen liste. Det siste er prøvd flere steder i forbindelse med bla bompengeaksjoner. Erfaringene viser at partier som er blitt til pga. enkeltsaker får en svært kort levetid, og gruppene blir preget av indre stridigheter når de finner ut at hverdagen består av mer enn den ene saken denne gruppen har funnet sammen om.

Det er et uomtvistelig faktum at det er de valgte representantene som fatter endelige avgjørelser. Da er mitt poeng videre at man må prøve å påvirke saker i de kanalene en kan, både trykte og sosiale medier kan være av mulighetene man har. De nevnte mulighetene er både Lene L. Kjølner og Paul Grøtvedt gode til å bruke, men jeg er fortsatt ikke sikker på at debattformen tjener saken deres. Det er uansett deres rett, og deres valg.

LES OGSÅ: Virkelighetsfjernt fra Høyre-politiker Jonassen

Beskrivelse

I innlegget til Syvertsen hevdes det at «Virkeligheten er komplett motsatt av det scenario som Høyre-politiker Øyvind Jonassen forsøker å danne inntrykk av». Her har jeg problemer med å skjønne hvor jeg har mistet virkelighetsforståelsen da jeg kun har beskrevet hvordan det politiske systemet fungerer, og det er kun faktaopplysninger som de fleste som kjenner arbeidsmåten i partiene fra innsiden kan bekrefte.

Syvertsen skriver videre: Verken Kjølner og verken Grøtvedt, som jeg forstår blir anklaget av Høyre-politikeren for å lage mest støy, verken noen av de to, har fått viljen sin (setningen er klippet inn, og undertegnede har ikke noe ansvar for at den kan være vanskelig å forstå).

LES OGSÅ: Kjølner og Grøtvedt: Hvis de som lager mest støy fikk viljen sin

Jeg har ikke skrevet noe sted at de har fått viljen sin, jeg skriver tvert imot: Det ville vært mer tvilsomt dersom de som lager mest støy, var de som fikk viljen sin i saker der et flertall av de valgte ombudspersonene i kommunen har en annen løsning som de mener gagner kommunen best.

Og ja, dette er kjernen i innlegget mitt. Det er politikere som er demokratisk valgt som skal ta avgjørelser, ikke løst sammensatte grupper på sosiale medier. Her registrerer jeg at mange av de som deltar aktivt i kommentarfeltene ikke ser ut til å være enige i den demokratiske styreformen vi har i Norge når avgjørelsene ikke blir i tråd med deres mening.

LES OGSÅ: Hvorfor tror Grøtvedt og Kjølner at verden bygges med sinne og leggspark?

Valgt av mange

Det underbygger også Syvertsen i sitt innlegg der han bestrider det demokratiske i at man fatter et flertallsvedtak som strider mot det «som Kjølner, Grøtvedt med flere har både sett og luktet seg frem til er en uheldig utvikling.

«Faktum er at det forholder seg komplett motsatt. Svært mange har hodet godt hevet over bakkenivå, ikke bare Kjølner og Grøtvedt, men svært mange har gjort observasjoner, både med øyne, ører og annet sanseapparat (både dag og natt), og påpeker en uheldig utvikling hvor høybygg etableres i strid med gjeldende regelverk, i form av en dispensasjon gitt med et tilstrekkelig antall politikeres velsignelse slik at det utgjør et flertallsvedtak.»

Bak det systemet vi har i Tønsberg står det ca. 44.000 innbyggere, og det var i overkant av 28.000 som benyttet seg av retten til påvirke retningen i valget i 2019.

LES OGSÅ: God dag, mann! Økseskaft!

Pressgrupper kan absolutt være med å gi innspill i debatten, enten de er for eller mot et prosjekt, men det er de folkevalgte som tar avgjørelser basert på mandatet de fikk av velgerne.

Jeg må nok en gang oppfordre til å stille seg til rådighet for det demokratiet vi har, ved å stille til valg og ta ansvar for helheten i samfunnet vårt. Stiller de seg disponible tidlig nok, vil de også ha mulighet til å være med å påvirke programmet for kommende periode. For å være valgbar må man være bosatt i kommunen, og man må selvsagt ha agert på en måte som gjør at de man skal samarbeide med har tillit til vedkommende og ønsker dem velkommen i et parti. Til det siste er jeg ikke sikker på om flere av meningsbærerne i saken har stilt seg i en posisjon som gjør dette spesielt sannsynlig.