Hva i all verden er det den såkalte vikarierende kommuneoverlege og
Tønsbergs AP-politiker, i Tønsberg kommune driver med, når de stenger
Jarlsberg Travbane for løp og rutineløp?
Jeg kan sitte i min egen stue og se alle travløp fra Norge, Sverige,
Danmark og Frankrike hver eneste dag.
Når jeg leser og hører om at disse personene ringer rundt i Norge for
å prøve å få stengt Norges 10 løpsbaner, da lurer jeg virkelig på hva
slags omdømme de har når de prøver å få til dette.
Det er ingen travbane i Norge som er så sikkert helsemessig som
Jarlsberg Travbane, med god plass mellom hester og mennesker. Adskilt
på hver sin plass.
Dette kan jeg ikke forstå, og mange med meg.
Så på Dagsrevyen mandag kveld da legestudenter fra Bergen fortalte om
utdanning med hest og dyr. Og behandling av mennesker, hvor viktig det
er for samfunnet i forhold til fysisk og psykisk helse. I tillegg er
du med på å drepe en næring til 17000 mennesker, som til daglig driver
med hest som næring og til menneskers ve og vel.