Gå til sidens hovedinnhold

Til Tønsberg kommune: Vi håper dette er mer en fagre ord. Det er spesielt en ting vi i klassen mener vil gjøre en stor forskjell.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i 7. trinn ved Sem skole takker Tønsberg kommune for invitasjonen til å bli med på å utforme ny kommuneplan med fokus på bærekraftig utvikling. Vi håper dette er mer en fagre ord. Det er spesielt en ting vi i klassen mener vil gjøre en stor forskjell.

Flere i klassen er aktive fotballspillere og stusser litt over praksisen med kunstgressbaner i kommunen. Ifølge miljødirektoratet forsvinner det årlig 1500 tonn gummigranulat fra banene ut i naturen. Kunstgressbaner er derfor den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk. Gummigranulatene er laget av gamle bildekk. I tillegg til gummi inneholder bildekk også mange organiske kjemikalier og tungmetaller. SINTEF er blant de som har undersøkt disse granulatene, og de ble overrasket over den høye forekomsten av kjemikalier. I undersøkelsen fant de ut at marine organismer som planktoniske krepsdyr hadde høy dødelighet når de ble utsatt for stoffene i granulatene.

Miljødirektoratet har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til ny forskrift som gir idretten et insentiv til å velge andre fyllmaterialer enn gummigranulat. Vear idrettsforening har allerede gjort dette, og erstattet sin bane med et miljøvennlig alternativ. Hvorfor er det ikke innført et enkelt krav – fremfor et insentiv – om at dette må gjøres ved alle kommunens kunstgressbaner? Eller kanskje et ytterligere økonomisk insentiv? Slik kan vi enkelt lage et litt bedre grunnlag for Norges beste sjø-ørret elv som renner gjennom kommunen, og ellers for hele næringskjeden i det marine miljøet i fylket og omkringliggende fylker.

Vi håper på et lovende svar.

Kilder:

1) https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juli-2020/kunstgressbaner-far-strengere-krav/

2) https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/gummigranulat-en-giftig-cocktail-for-livet-i-havet/

Kommentarer til denne saken