2020 ble året hvor mange av oss måtte ofre mye. En rekke familier opplevde sykdom og arbeidsledighet, bedrifter har gått konkurs og eiere har tapt store verdier. Vi er spesielt takknemlige for den ekstraordinære innsatsen helsepersonell og mange andre har gjort i kampen mot viruset.

2021 skal bli året hvor vi skal få næringslivet i gang igjen slik at folk kommer tilbake i arbeid. Skolene skal virke som normalt, og vi skal tilbake til et normalt sosialt liv så snart det lar seg gjøre.

LES OGSÅ:

På mange måter har Sandefjord Lufthavn Torp illustrert sårbarheten vår. Flyplassen er navet for næringsliv og fritidsreiser i fylket vårt. Koronaen parkerte flyene og skapte krise i reiselivet. Det har vært viktig for oss å ta vare på flyplassen, slik at den er med på å få næringslivet tilbake til normalen.

Vi skal legge til rette for flere arbeidsplasser i flere bransjer. Vi utvikler skolen slik at elevene får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Vi er med på å gjøre næringslivet grønnere, og vi arbeider hele tiden for at alle i Norge skal få delta i arbeids- og samfunnsliv.

LES OGSÅ: Nå er vinneren av næringslivsprisen kåret: – Jeg er helt målløs

Jobbskaping, samferdsel og miljø

Det er viktig for oss i Høyre å legge til rette slik at ingen blir stående utenfor arbeidslivet. Alle må få like muligheter til å ta del i velferdsutviklingen. En god skole er selve grunnmuren for et likere Norge. Vi arbeider hele tiden med å bli bedre på integrering. Det skal være plass til funksjonshemmede og folk med hull i CV’en i arbeidslivet. Ingen skal gå ut på dato, derfor etablerte vi utdanningsreformen Lære hele livet.

Firefelts motorvei er viktig for arbeids- og næringslivet i Vestfold og Telemark. Jernbanen er vel så viktig. I budsjettforliket med Frp var vi med på å bevilge 75 millioner kroner for å fortsette utbyggingen av dobbeltspor sør for Tønsberg. Vei og jernbane binder landet vårt sammen, og gjør det attraktivt å bo- og drive næring i Vestfold og Telemark.

LES OGSÅ: Slik blir korona-året 2021: – Jeg er ganske sikker

Koronaen har vist hvor viktig det er med et sterkt næringsliv som har god nok økonomi til å tåle nedgangstider. Vi vil være med å utvikle et næringsliv som skaper grønne arbeidsplasser og en bærekraftig fremtid. Dersom vi skal få til det grønne skiftet, må næringslivet ha god nok økonomi til å klare nødvendige omstillinger og investeringer. Røde tall gir ikke grønn omstilling.

I Horten og Sandefjord har vi bidratt for å rydde i fortidens synder. Sjøen var en gang en søppelfylling hvor det ble sluppet ut miljøgifter. Nå er det ryddet opp slik at vi overleverer en litt renere planet til barna som kommer etter oss. Norske utslipp har sunket hvert år siden vi kom i regjering, og er på sitt laveste nivå siden 1993. Vi skal videre.

LES OGSÅ: Henrik & co. forener krefter med Bellona

Muligheter for alle

Syv år i regjering har gitt kortere helsekøer og pakkeforløp med forutsigbarhet for sårbare pasienter. Koronaen ga oss et tilbakeslag, men vi fortsetter arbeidet med å utvikle gode helsetjenester for alle.

Vestfold og Telemark er et stort og vakkert fylke med muligheter for alle. Vi arbeider hver dag for å få til flere arbeidsplasser slik at alle får delta i velferdsutviklingen. Skal vi få til dette må vi utvikle alle sidene ved samfunnet vårt. Et godt samfunn er summen av helheten.

LES OGSÅ: Handelen i byen ligger bak fjoråret, men i disse bransjene går det så det suser

Norge skal være mulighetslandet. Et land hvor alle har mulighet for å lykkes, uansett bakgrunn. Det skal være dine evner og innsats som avgjør hva du kan oppnå, ikke hvilken familie du er født inn i eller hvor du vokser opp. I Høyre arbeider vi hver dag for at alle i Norge skal ha det godt.Vi tror på Norge. Og vi tror på Vestfold og Telemark.