Det er selskapet Korten Eiendom AS som er oppdragsgiver til forslaget om en ny reguleringsplan for den 33 dekar store tomten nordvest for tidligere Færder videregående skole, bygningen mange litt eldre tønsbergensere vil huske som Maskinistskolen. Selskapet fester eiendommen av Stamhuset Jarlsberg, og stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg er også medeier i Korten Eiendom. Eierne ønsket i sin tid å bygge Vestfolds nye tinghus på tomten, men etter at staten valgte den gamle gymnastomten istedet, fremmer de nå et planforslag som åpner for kontorer, tjenesteyting og hotell.

Hotelldrift er ikke i tråd med kommunedelplanen for Korten, men den kan fravikes hvis det er politisk vilje til det. Et hotell her ville få en fin beliggenhet med vid utsikt mot Byfjorden og Ilene. Spaserturen inn til Brygga og Torvet er kort nok til at dette trygt kan betraktes som en utvidelse av hotellkapasiteten i Tønsberg sentrum. Vi tror ikke bare markedet i Tønsberg er stort nok til at enda et større hotell kan overleve, men også at etableringen kan styrke Tønsberg som konferanseby.

I dag sprenger f.eks. den store journalistkonferansen SKUP kapasiteten i byen - flere som ønsker å delta blir henvist til venteliste og kommer kanskje ikke med i det hele tatt. Med flere hotellsenger kan vi få enda flere store arrangementer. Vi tror også et hotell kan styrke området Korten - Statens Park, som kommer til å bli et enda større og viktigere næringsområde i årene som kommer. Skissene fra PV arkitekter og Oslo Works antyder at dette også kan bli en bebyggelse med finere visuelle kvaliteter enn de nærliggende kontor- og næringsbyggene, uten at det skal så mye til. Et hotell vil også bli tilgjengelig for folk flest på en annen måte enn et kontorbygg, selv om turstien forbi uansett blir liggende som nå.

Mye av dette fremhever også kommunedirektøren i sin innstilling, men lander på å ville avvise planforslaget slik det nå ser ut. Vi er enige i det. På det flate terrenget i sjøkanten vil den nye bygningsmassen fremstå som ganske massiv. Den visuelle kontrasten til Slottsfjellet, Nordbyen, Ilene og det unike kulturlandskapet rundt Jarlsberg Hovedgård blir for skarp.

I en by der mye av det gamle preget er vekk er det viktig å ta vare på de gjenværende perlene av natur og bygningsmiljøer, og det stiller også krav til naboskapet. Så selv om en utbygging er avhengig av et visst antall kvadratmeter for å bli lønnsom, bør utbyggerne få nei i denne omgang. Men vi håper de sender prosjektet tilbake til tegnebrettet, ikke til papirkurven.