Tilbud for demente er truet av nedleggelse. Nå er første vedtak gjort i saken: – Et tilbud av stor verdi

Hovedutvalg for helse i Færder kommune er enige i at tilbudet på Støyten gård er for godt til å kuttes ut.