– Jeg har nesten gått hele ungdomsskolen uten å ha en helsesykepleier tilgjengelig, sier 16 år gamle Iben Helene Veum-Skuggen ved Vear ungdomsskole til Tønsbergs Blad.

Iben og de andre tiendeklassingene er snart ferdige på ungdomsskolen. Snart venter videregående skole, med nye faglige utfordringer og et nytt sosialt miljø. Ungdomstiden er en sårbar periode, der man må ta mange viktige valg og standpunkter og forsøke å finne seg til rette i skiftende omgivelser. Det går ikke like lett for alle. Noen opplever å bære på mye som er vanskelig uten å ha noe solid nettverk rundt seg i form av trygge foreldre og gode venner. Andre har mer ressurser å spille på, men føler likevel at det er tøft å møte både egne og andres forventninger.

Vi er enige med Iben og elevrådskollegaen Leah Eide Da Cruz, som mener det er viktig å ha en trygg voksen å snakke med, særlig når det skjer noe akutt eller ugreit i skolemiljøet. Ikke alltid kan lærere, foreldre eller venner spille den rollen. Helsesykepleiere har spesialkompetanse på barns og ungdoms helse, utvikling og livssituasjon, og kan både finne veien til andre helsetilbud når det trengs, eller bare være en som lytter.

Antallet ungdom som forteller om psykiske plager har økt gjennom flere tiår. Det handler om stress, mobbing, dårlig økonomi hjemme, mangel på mestringsfølelse. At de kan møte et lavterskeltilbud på et tidlig tidspunkt kan være viktig forebygging. I år går flere av partiene i Tønsberg til valg på å styrke skolehelsetjenesten. Det må ikke bli med praten. Selv om det koster penger, kan prisen for å la være bli langt høyere, både menneskelig og økonomisk.