Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Buchardt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

”Byer uten forandring og utvikling blir ikke 1000 år”, sier Arthur Buchardt. En spenstig formulering, men et slapt argument, fordi utsagnet uttrykker en selvfølgelighet som ingen kan være uenig i. Derfor, Buchardt og alle kommentarfeltenes bolde riddere: Det er feig debatteknikk å tillegge andre tullete meninger som utgangspunkt for et angrep. Slutt med det. Ingen jeg kjenner, leser eller lytter til, har en visjon om byen som noe statisk og uforanderlig der alt gammelt alltid skal ha forrang for alt nytt.

Derimot er det mange som drømmer om en byutvikling utenfor rekkevidde av profitthungrige utbyggere som har initiativet og tar regien i byutviklingen og som utvikler byen bit for bit, som i tilfellet Buchardts mammutbygg. Eller for å bruke et nyliberalistisk nøkkelbegrep, ”markedets spontane orden”. Samfunnet skal ikke planlegges i henhold til sosiale formål, men styres av seg selv, dvs. et marked der det er tilbyderne som har styringen. Da kommer det imidlertid lett til et obskurt og uheldig sammenfall mellom byutvikling og eiendomsutvikling.

Eller ønsker man seg en klar rollefordeling mellom utbyggerne på den ene side og kommunen ved administrasjonen og politikere på den annen? Og en myndig og faglig sterk kommune, som en motkraft til de kommersielle aktører? Her kan passende tilføyes at det ville være en fordel om byen kunne holde seg med en byarkitekt, selv om dette visstnok skal være en skremmende tanke for enkelte av byens privatpraktiserende arkitekter.

Et alternativ til den nyliberalistiske tenkning går slik: Ivaretakelse av byens attraktivitet som boområde og en attraktiv fellesarena for et mangfold av virksomheter, er et fellesanliggende og må underlegges en aktiv offentlig byutviklingspolitikk på en måte som ivaretar hensynet til både bevaring og fornyelse, og som sikrer en estetisk tilfredsstillende helhet og sammenheng i bymiljøet. I den forbindelse må det bygges videre på byens særpreg, dens historiske bylandskap og bygningsmiljø. Buchardt-prosjektet bommer på alt dette, men passerer greit som en type nyliberalistisk prosjekt. Men er det virkelig denne type ”pop-up-byutvikling” byens innbyggere vil ha?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.