«Celine har startet på ungdomsskolen. Hun flyttet til Tønsberg i fjor, følte seg litt utenfor i klassen og måtte jobbe litt for å komme inn i klassemiljøet. I sommer har hun vært en del for seg selv. Hennes ene, nære venninne har stadig lagt ut noe på Snapchat. Det virker som hun har gjort mye gøy med de andre som skal begynne på ungdomsskolen. Celine er usikker på hvordan hun skal klare å komme inn i gjengen. Hun vil helst ikke tenke på det og er mye på Netflix og sosiale medier på kveldene og utover natten. Hun er trøtt og uopplagt på morgenen. Foreldrene hennes har vært spente på hvordan overgangen til ungdomsskolen ville bli for Celine. De vil gjerne gjøre det de kan for at det skal bli en god opplevelse for henne, trives og klare seg godt på skolen».

Celine og foreldrene er ikke alene. De fleste ungdommer og foreldrene deres er spente på overgangen til ungdomsskolen. Vi i positiv psykologigruppen i Tønsberg kommune leter etter hva som styrker ungdommene, og hva som gir bedre livsmestring. I en tidligere kronikk beskrev vi hvordan vi jobbet med temaene flyt og positive følelser i livsmestringsprogrammet #FUN2021. To andre temaer som er av betydning for trivsel og mestring er gode relasjoner, og positiv fysisk helse.

Vennskap og positive relasjoner

Vi er født som sosiale vesen, og trenger hverandre for å utvikle oss. Speilnevroner i hjernen gjør at vi påvirker hverandre gjensidig, gjennom gjenkjennelse og innlevelse. I ungdomstiden er vennskap spesielt betydningsfullt for vår utvikling. Venners meninger blir viktigere enn hva foreldrenes sier. Andre ungdommer er av stor betydning for identitets- og tilhørighetsfølelsen. Vennskap gir dessuten beskyttelse mot stress og de negative konsekvensene av press og belastninger. De som føler seg mest lykkelige, er også mer sosiale og har flest gode relasjoner. Det er ikke rart at Celine er opptatt av hvem hun kan bli venner med på den nye skolen. I #FUN2021 ønsker vi å ha fokus på inkludering og hva ungdommene kan gjøre for å glede hverandre. Det å glede eller hjelpe andre mennesker, gir dobbel lykke. På denne måten kan vi også hjelpe oss selv til å takle negative følelser og motgang i livet. Samarbeidsleker og lagbyggingsaktiviteter har derfor et spesielt fokus i #FUN2021 og i skolenes temauker.

Fysisk aktivitet

Det å gjøre noe sammen, gjennom en sport eller et spill, er også en vei til økt velvære og mestring. Fysisk aktivitet er et av de viktigste enkeltrådene til bedre psykisk helse og til økt mestringstro og styrke. Det gjelder for både barn, ungdommer og voksne. Det er ikke mye som skal til: 7–20 minutter hver dag gir positiv effekt på humøret og motvirker depresjon. Å være ute i naturen er stressreduserende og øker lykkefølelsen. Gjør du det sammen med familie eller en venn, gir det beskyttelse mot skadevirkninger av stress.

Søvn

Når det gjelder Celines første tid på ungdomsskolen, vil det nok være lurt å gradvis komme inn i de daglige rutinene hun har kommet ut av i løpet av sommeren. Ungdom trenger i gjennomsnitt mellom 8 til 11 timer med søvn i døgnet for å legge til rette for optimal læring og for å føle seg uthvilte. Lyset fra skjermene og lyden av meldinger fra mobilen, forstyrrer innsovning og kvaliteten på søvnen, og virker negativt inn på utskillelsen av søvnhormonet Melatonin. Et enkelt råd til ungdommene er derfor å legge bort skjermer og mobiler en stund før de legger seg om kvelden, samt å legge seg til fast tid.

Voksne rollemodeller

Det er sterke markedskrefter som tjener på folks usikkerhet og redsel for ikke å være bra nok, noe ungdommene eksponeres for i mye større grad enn tidligere. Dette kan føre til en opplevelse av tilkortkommenhet. Å hjelpe ungdom til selvrefleksjon og gi helsetips er nyttig. Som foreldre kan vi minne om at de unge sammenligner seg med en idyllisert og retusjert utgave av virkeligheten. Vi bør jobbe for å være gode rollemodeller for hvordan disse mediene brukes, for ingen av oss er upåvirket av sosiale medier Det er nødvendig å spise variert og til faste tider. I en travel hverdag er det viktig å tenke at middagen kan være en god anledning til å være sammen og snakke med hverandre.