Færder kommune vil ha steiner ved Grepan pensjonat fjernet eller søkt om - men det var Tjøme kommune som la dem der

- Det ble kort transport, noe som var en fordel for både kommunen og oss, sa Arild Einang til Øyene for tre år siden, da steinene etter Tjøme kommunes graving for vann og kloakk hadde ligget mellom Grepan pensjonat og sjøen en stund. Steinene skulle bli til en molo, men nå har Færder kommune vært på tilsyn.