Hytteeieren vil flytte brygga og legge den langs land. Nå er svaret fra fylkesmannen kommet

Fylkesmannen er bekymret for presedens og privatisering av strandsonen dersom et ektepar ved Holtekjærstranda på Tjøme skulle få lov til å bygge en ny brygge på fritidseiendommen.