I sju år har Fylkesmannen forsøkt å få orden på Tjøme: – Vi har ikke sett så stor effekt

Fylkesmannen i Vestfold har lenge sett at byggesakene på Tjøme ikke har vært behandlet etter boka.