TJØME: Det gikk et enstemmig samarbeidsutvalg med politikere fra begge kommuner inn for under et møte på Verdens Ende torsdag ettermiddag.

Klart flertall

Vedtaket er i tråd med resultatet av en spørreundersøkelse som er gjennomført i de to kommunene. 55 prosent av de spurte vil ha Færder mens 45 prosent vil ha Tjøme og Nøtterøy som navn på den nye kommunen. Det var kun disse to alternativene de spurte hadde å velge mellom.

Det er 644 personer over 16 år i de to kommunene som er blitt spurt. 600 av disse tok standpunkt til hvilket navn de vil ha.

Resultatet av spørreundersøkelsen ble offentliggjort på møtet i samarbeidsutvalget mellom de to kommunene på Verdens Ende. Den endelige avgjørelsen blir tatt av de to kommunestyrene 20. januar.

– Forhåpentligvis vil det bli enstemmighet om navnet, sier Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang til Tønsbergs Blad.

Han bemerker at spørreundersøkelsen gir et signifikant flertall for Færder som navn på den nye kommunen.

Legges fram

Nøtterøy-ordføreren bekrefter overfor Tønsbergs Blad at samarbeidsutvalget tidligere har vedtatt at man ville legge avgjørende vekt på resultatet av spørreundersøkelsen dersom den ga et flertall med over 60 prosent for ett av alternativene.

– Nå blir spørsmålet lagt fram for samarbeidsutvalget med 55 prosent for Færder og 45 for Tjøme og Nøtterøy. Så få vi se hva vi kommer fram til, sa Jonstang til Tønsbergs Blad før møtets begynnelse.

Det har vært stort engasjement rundt hva den nye kommunen skal hete. En spørreundersøkelse gjort av Tønsbergs Blad tidligere i høst ga klart flertall for Færder. Det samme navnet som det er på nasjonalparken.

Under et folkemøte på Tjøme i begynnelsen av november var det flere som, etter gruppearbeider, tok til orde for Vrengen som navn på en sammenslått kommune med Tjøme og Nøtterøy.

Det som er helt klart er at navnet på den nye kommunen må være klart når søknaden om kommunesammenslåing sendes. Det skjer senest i slutten av januar.