Boplikt for fall også på Tjøme

Dette huset (det hvite) i Langvika er til salgs for 9,5 millioner kroner. Ifølge eiendomsmegler Tore Solberg vil det stige mellom to og fire millioner i verdi hvis boplikten oppheves.

Dette huset (det hvite) i Langvika er til salgs for 9,5 millioner kroner. Ifølge eiendomsmegler Tore Solberg vil det stige mellom to og fire millioner i verdi hvis boplikten oppheves. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

TJØME: Samtidig som boplikten står for fall på Veierland, settes det i gang en prosess for å få den fjernet også på Tjøme.

DEL

På Nøtterøy foreslår nå rådmannen å oppheve boplikten på Veierland. Formannskapet får innstillingen på bordet 13. juni og kommunestyret avgjør bopliktspørsmålet 19. juni.

På Tjøme ønsker Venstres Monica Hofer Hagen en debatt om det hun mener er en urettferdig bestemmelse. Hun får umiddelbar støtte fra Fremskrittspartiets Per Ove Width, og i tillegg er Høyre delt omtrent på midten i bopliktsaken. Tønsbergs Blad møter Hofer Hagen ved Grepan – et steinkast fra Verdens Ende. Boligene som ligger her, med panoramautsikt til langt ut i Skagerak, har ikke boplikt, selv om det er innført boplikt i kommunen. Venstre-politikeren mener det er urettferdig at boplikten skal gjelde for noen og ikke for andre.

– Boligene her er bygget i uregulert område. Derfor har eierne, som førstegangsboere, ikke boplikt. Akkurat nå bygges det mange hus i uregulerte områder både på Tjøme og Hvasser. Jeg verken vil eller kan påstå at hensikten hos alle er å bygge kamuflerte hytter. Men sannheten er at disse boligene i praksis kan brukes som hytter uten at eierne gjør noe galt.

LES OGSÅ: Politiinspektør: «Oppfører seg like dustete»

– Men det er jo dere som politikere som har gitt tillatelse til både fradeling av tomter og bygging?

– Det er helt riktig. Vi i Venstres ønsker et levende bomiljø i hele kommunen. De aller fleste tomtene ligger i områder som i kommuneplanen er avsatt til boligbygging. Da kan vi ikke i neste omgang si nei til fradeling og husbygging i disse områdene, sier Hofer Hagen.

LES OGSÅ: Høyre avgjør bopliktslaget

Urettferdig

– For dem som bygger i uregulerte områder, gjelder ikke boplikten, mens de som bygger i regulerte områder, har boplikt. Vi ønsker å få en debatt rundt dette. Jeg har ingen tro på at mange hus vil bli solgt til en høy pris som fritidseiendommer hvis boplikten oppheves, sier Monica Hofer Hagen til Tønsbergs Blad.
Høyre-ordfører John Marthiniussen tar gjerne en debatt om boplikten.

– Selv er jeg for boplikt. Men det er mange i Tjøme Høyre, jeg vil anta rundt halvparten, som har dette synet mens den andre halvparten støtter Høyres prinsipielle syn, som er imot boplikt. At det blir en debatt rundt dette spørsmålet, spesielt før neste valg, er helt naturlig, sier Marthiniussen.

Full støtte

Varaordfører Per Ove Width (Frp) støtter utspillet fra Hofer Hagen.

– Det er helt riktig slik Venstres representant sier at boplikten her på Tjøme overhodet ikke fungerer. Det vet Tjømes befolkning. Og det kan ikke være slik at boplikten gjelder for noen som bygger hus og ikke for andre. Den beste løsningen for kommunen er å få fjernet boplikten, sier Width.

– Hensikten med å innføre boplikt var å få økt tilflytting til Tjøme og å få et levende bomiljø på steder som Hvasser, Langvika, Ormelet og andre steder i kommunen. Det har ikke skjedd. Vi kan ikke leve med at vi får stadig flere kamuflerte hytter i kommunen våre, sier Frps varaordfører.

Skuffet

Arbeiderpartiets leder, Svein-Erik Ekeid, blir overrasket da han får høre at det på nytt reises en debatt rundt boplikten.

– Det er skuffende at partier som før valget sa at de var imot boplikt etter så kort tid tar til orde for å få den opphevet.

LES OGSÅ: Frykter mørklagt kyst på Nøtterøy

– Men fungerer ikke boplikten urettferdig når det gjelder for noen og ikke for andre?

– Det er riktig at loven er slik at den ikke gjelder for førstegangsboer i hus som bygges i uregulert områder, men den inntrer når huset selges. Slik er loven og den må vi følge. Arbeiderpartiet vil fortsatt ha boplikt i Tjøme kommune. Det er det ingen tvil om, sier Ekeid.

Artikkeltags