Vestfold fylkeskommune har ved to anledninger anbefalt Tjøme kommune å si nei til at Norum skal få lov til å rive det gamle huset.

Det gamle huset er bygd på 1850-tallet og fylkeskommunen har vist til Kulturminneloven når det anbefales at det SEFRAK-registrerte huset bør bevares.

Del

LES OGSÅ: – Det er rett og slett arrogant

Tre tilfeller

Leder i hovedutvalget for plan og miljø, Tjømelistas Pål P. Syse var helt klar på at man i dette tilfellet burde gå inn for administrasjonens innstilling om riving, og se bort ifra anbefalingene fra fylkeskommunen.

– Vi har ved tre anledninger tidligere gjort det samme. Fylkeskommunen har sagt nei til riving av et gamle hus på Hvasser, Grimestad og langs Dalsveien. Det har vi overprøvd og sagt ja til riving og nybygg.

– I dag er de gamle husene revet og det er bygd nye på de stedene jeg har nevnt. Jeg er redd vi utsetter søker for forskjellsbehandling dersom vi ikke gjør det samme i denne saken. Det vil ikke jeg være med på, sa Syse.

FORTIDSMINNEFORENINGEN: – Ta en tenkepause

Utsettelse

Under avstemningen fikk Syse med seg flertallet i hovedutvalget . Med syv mot to stemmer fikk Christine Norum ja til sine planer om riving og bygging av ny bolig.

Mindretallet besto av Tjømelistas Bjørg Olsen og Venstres Monica Hofer-Hagen. De ville utsette saken. Olsen hadde følgende begrunnelse for dette.

LES OGSÅ: Vil la rådmann rive verneverdig hus

– Jeg synes vi i Tjøme kommune ikke er flinke nok til å tenke oss om når det gjelder å ta vare på gammel bebyggelse. Vi må være mer bevisste på hva vi overlater til kommende generasjoner. Når det gjelder dette huset ligger det i et område med gammel bebyggelse. Det må vi ta hensyn til. Før vi bestemmer oss i denne saken bør vi gå i dialog med fylkeskommunen med fokus på det bygningsantikvariske, sa Olsen.

Bli tilhenger av Tønsbergs Blad på Facebook: