Schømer ble sammen med Mesterhus Tønsberg stevnet av ferdighusprodusenten Norske Hus Boligsystem AS for uberettiget bruk av hustegninger i forbindelse med bygging av politikerens hus innerst i Grimestadbukta på Tjøme.


Nå er Schømer, som er Høyre-politiker og nestleder i Hovedutvalg for plan og miljø i Tjøme kommune, dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til ferdighusprodusenten.

Mesterhus er også dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning, og i tillegg dekke 246.880 kroner av motpartens saksomkostninger. Schømer ble ikke idømt saksomkostninger.

LES OGSÅ: Mener politiker kopierte hus

Mesterhus er dømt for brudd på Markedsføringsloven, Gard Schømer ble dømt til å betale erstatning etter læren om havarerte forhandlinger. Norske Hus Boligsystem mente at Schømer og Mesterhus også brøt åndsverksloven, men det er retten uenig i.

– Null problem

Ordfører John Martiniussen på Tjøme (også Høyre) tror ikke det blir noe problem at nestlederen i utvalget som behandler byggesakene i kommunen er dømt for egen husbygging.

– Jeg kan ikke se at det vil få noen politiske følger for ham, sier han.

Arbeiderpartiets Svein-Erik Ekeid, som sitter sammen med Schømer i utvalget, er ikke like sikker.

– Mitt råd til Schømer er at han bør vurdere dommen i lys av kommunens etiske retningslinjer, sier han.

LES OGSÅ: – Veldig få boliger til salgs

Avbrøt forhandlingene

Ferdighusprodusenten gikk til sak fordi Schømer bygde huset «Neptun» fra deres katalog, uten å betale for det. Han hadde vært i forhandlinger med Norske Hus Boligsystem om husbyggingen, og ferdighusprodusenten hadde vært på befaring på tomta, presentert tilpassede hustegninger for ham og hatt et møte med ham etter befaringen.

I retten forklarte Schømer at han ikke kunne huske disse møtene, at han ikke har fått noe tilbud fra Norske Hus Boligsystem, og at han hadde kastet datamaskinen der eventuelle e-poster med tilbud var lagret.

Norske Hus Boligsystem forsøkte etter møtene flere ganger å få tak i Schømer på telefon, uten å lykkes.

På jakt etter bolig? Finn drømmeboligen her

Kopierte tegninger

Etter, og delvis parallelt med, forhandlingene med Norske Hus Boligsystem kontaktet Schømer Mesterhus Tønsberg for å få bygget huset.
I retten ble det bevist at utgangspunktet for Mesterhus’ tegninger var en fotokopi av «Neptun» fra konkurrentens katalog. Mesterhus ga det nye huset navnet «Spesial».

Retten skriver at endringene som ble gjort på kataloghuset av Norske Hus Boligsystem i stor grad tilsvarer endringene Mesterhus gjorde.

– Slående likhet

Retten er ikke i tvil om at Schømer har bygget et «Neptun»-hus.

I dommen er det tatt inn tegninger av hovedfasaden og bakfasaden av «Neptun» og «Spesial».

– Bakfasaden på det bygde hus synes nær identisk med førsteutkastet, med unntak for taket over deler av terrassen. Endegavlene er ikke medtatt i dommen, men etter rettens syn er likhetene også der slående. (...) Retten er ikke enig i karakteristikkene om at Gard Schømer tok utgangspunkt i «skisser og ideer» og at Mesterhus startet «helt fra scratch». «Neptun» var uttegnet slik at tegningene ga fullt ut grunnlag for å bygge huset, skriver sorenskriver Dag Carlstedt i dommen.

Schømers advokat ønsket i går ikke å kommentere saken.

Det lyktes ikke Tønsbergs Blad å få en kommentar fra Schømer, til tross for flere forsøk på telefon, tekstmelding og Facebook.

Det lyktes heller ikke å få en kommentar fra Mesterhus’ advokat i saken.

Flere aktuelle saker:

Rita (38) ble 55 kilo lettere på ett år - slik fikk hun det til

Skaper ny bydel til sju milliarder i Tønsberg

Front mot frontulykke - seks til sykehus