TØNSBERG: Mannen er i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning til enken og de to barna på til sammen 375.000 kroner og 5.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen vil bli anket.

- Han vil anke bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Slik denne side ser det bygger dommen delvis på feil faktum, samt at den er strengere enn det straffenivå som utledes av rettspraksis, sier mannes forsvarer Steinar Thomassen.

Festet før ulykken

Sorenskriver Dag Carlstedt skriver i dommen at 52-åringen handlet grovt uaktsomt da han etter flere timers festing på restauranten Den blå brygga ved Sandøsund sammen med to kamerater satte seg i en rask båt og satte kursen mot Tønsberg en oktobernatt i 2014.

Etter noen få nautiske mil i et forferdelig vær traff de et fjell i omtrent 25 knop, og Nikolai Kvitberg døde i ulykken.

På Den blå brygge hadde de tre kameratene drukket champagne, vin, øl og konjakk, og en blodprøve tatt av 52-åringen omtrent to og en halv time etter ulykken viste at han hadde 1,7 i promille.

LES OGSÅ: Aktor ba om 10 måneders fengsel for 52-åring etter båtulykke

Champagne og konjakk

I dommen skriver sorenskriver Dag Carlstedt at 52-åringen, som også er straffet for fylleseiling i 2011 og 2013, først forsøkte å bagatellisere hvor mye han hadde drukket.

- Men etter å være konfrontert med opplysninger om det motsatte har han for så vidt erkjent ytterligere alkoholinntak på dette serveringsted, heter det i dommen.

De tre kameratenes servitør ved Den blå brygga hadde med seg kassalappen fra den aktuelle kvelden da han vitnet i retten, og der kommer det fram at selskapet bestilte en flaske champagne, en flaske musserende vin, 19 brennevinsenheter, ni halvlitere og fire flasker øl. Selskapet spanderte imidlertid en runde med øl og brennevin på fem personer som satt ved et nabobord.

Legger vekt på farten

Retten mener fylleseilingen, som foregikk om natten og i uvær, i seg selv trolig er uaktsom, men legger mer vekt på at 52-åringen valgte å holde en hastighet på rundt 25 knop under disse forholdene.

- Når fartøyet møtte en slik vegg av regn som beskrevet, fremtrer det likeså som åpenbart for retten at tiltalte under de rådende omstendigheter skulle ha gått langt mer ned i hastighet, heter det i dommen.

Retten mener at risikoen for at seilasen kunne ende med en ulykke fremstår som særdeles nærliggende.

- Han skulle åpenbart gått svært sakte når han først valgte å dra på sjøen i dette været og under slik påvirkning både for eget vedkommende og hva angår passasjerene. Denne feilvurdering er etter rettens oppfatning tvilløst årsaken til ulykken, og retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes handling må karakteriseres som grovt uaktsom, skriver Carlstedt.

LES OGSÅ: Politiet har fryktet en ulykke i flere år

Erfaren båtfører

I straffeutmålingen har rettens flertall kommet til at straffen må skjerpes fordi 52-åringen er en svært erfaren båtfører som burde vite bedre, og at han to ganger tidligere er straffet for å ha ført motorbåt i påvirket tilstand.

Rettens mindretall mente at straffen burde settes til ti måneders fengsel, i tråd med aktors påstand.