Dorthe vil at Tjøme blir sett: - Det er spesielt om lokale arrangører blir utkonkurrert av OBOS den korte sommersesongen vi lever av

Kulturarrangør Dorthe Endresen på Gamle Ormelet har ikke sett mange kultursaker i valgkampen. Men hun har en egen kampsak.