Gå til sidens hovedinnhold

To ting som ikke passer sammen: Du skal parkere bilen mens busstilbudet tar et kutt på 50 millioner

For at klimagassutslippene i Tønsberg skal kuttes med 60 prosent innen 2030, må vi parkere bilen oftere. Da hjelper det ikke med et busskutt på 50 millioner kroner.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under koronapandemien skulle bare de som måtte bruke bussen sitte på bussen. Folk som ikke kunne kjøre bil var prioritert, de som måtte til en samfunnskritisk jobb eller som av andre grunner ikke kunne ha hjemmekontor. Det var ikke vanskelig å forstå for oss andre, som satt trygge foran skjermen hjemme ved kjøkkenbordet.

Etter halvannet år i egen bil har vi fått nye reisevaner.

Fortsatt velger dramatisk færre å kjøre kollektivt. Det er ikke mange dager siden Vy igjen tok i bruk alle setene på toget. At det setter seg en fremmed på plassen ved siden av deg, virket helt utenkelig for fire uker siden. Nå er den hverdagen tilbake igjen. Det er kø i midtgangen. Kaffemaskinen er i uorden. Internett henger som om det var 1998.

Men på bussen har ikke trafikken tatt seg opp, og nå kommer konsekvensene.

Det er registrert et inntektsfall på buss i Vestfold og Telemark på mellom 20 og 25 prosent. Kollektivselskapets milliontap fra manglende billettsalg er delvis dekket gjennom tiltaksmidler fra det offentlige. Men når 2021 er over, er også pandemistøtten borte. Hvis ikke du og jeg setter oss på bussen i en fasans fart (det vil si i løpet av oktober), blir det kutt i bussavganger. Kollektivsjefen i fylkeskommunen, Trond Myhre, har orientert politikerne om at det kan bli nødvendig med et kostnadskutt på 50 millioner kroner i det nye året.

Meanwhile in Tønsberg (som det heter på film): Kommunen er i startgropa på sin nye klimatilpasningsplan. 6. oktober skal også kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret. I planforslaget kommer det tydelig fram at kommunen skal jobbe for et styrket kollektivtilbud til innbyggerne.

Målet er «å utvikle Tønsberg som et regionalt transportknutepunkt med god tilgjengelighet og sentral plassering av jernbane- og busstasjon – med enkel overgang til andre miljøvennlige transportmidler».

I den allerede vedtatte «Mobilitetsplan for Tønsberg» er hovedmålet at 60 prosent av reisene i Tønsberg sentrum i 2030 skal foregå med kollektivtransport, sykkel/sparkesykkel og gange.

Blant tiltakene finner vi disse:

  • Parkeringstilgjengeligheten i sentrum skal reduseres og erstattes med parkeringsløsninger i randsonen av sentrum (innfartsparkering)
  • Strengere tidsbegrensning på gateparkering
  • Fjerning av offentlige parkeringsplasser i sentrum disponible for arbeidsreiser
  • Begrense mulighet for intern kjøring i sentrum
  • Legge til rette for kollektive mikromobilitetsløsninger

Samtidig fikk Tønsberg kommune i vår og sommer det klimarådgiver Hanna Fossen-Thaugland kaller «overveldende mange innspill som handlet om busstilbud» fra innbyggerne.

Innbyggere ønsker seg flere avganger og flere ruter.

Her er to ting som ikke passer sammen: Du skal parkere bilen, mens fylkeskommunen skal parkere bussen.

Oktober blir lakmustesten. Løsningen kan virke enkel. Kjøp en bussbillett eller fem, og redd bussen din.

Dessverre er den nok mer sammensatt enn som så.

Kommentarer til denne saken