Dette todelte helsevesenet øker i stadig større omfang. Vi ser nå at store helprivate legeaktører med store økonomiske muskler utnytter fastlegekrisen. Jeg er bekymret for denne utviklingen. Den er etter min mening usolidarisk og bryter ned en likeverdig helsetjeneste.

Denne «amerikaniseringen» av vårt helsevesen gjør at flere blir bekymret og skaffer seg privat helseforsikring, og i dag har 550.000 mennesker dette. Folk er redde for at de ikke får den hjelpen de skal i det offentlige. Men det mener jeg de ikke trenger å være redd for. Den hjelpen finnes fortsatt, hos fastlegen og på legevakten og de offentlige sykehusene.

LES OGSÅ: Da pasienten klaget over ikke å få hjelp, overnattet den pårørende – endte opp med å ta bilder av sovende ansatte

Husk at de raske løsningene med «helprivate engangsleger» ikke gir deg den kontinuiteten og oppfølgingen du trenger. Vi får en fragmentert helsetjeneste. Den ene legen vet ikke vet hva den andre gjør. Ansvaret pulveriseres. I tillegg bidrar det til både overdiagnostikk og overbehandling, og det er du ikke tjent med.

For deg som pasient er det viktig at legen som skal undersøke deg kjenner deg fra før. Da slipper du å fortelle hele sykehistorien om og om igjen. Legen har kunnskap om både deg, din familie, og andre forhold som påvirker din helsetilstand. Nye medisiner skal samstemmes med de du allerede har. Det er avgjørende at det er en lege som har ansvaret for legemiddellisten din, og det bør være fastlegen som kjenner deg.

LES OGSÅ: Anne Line trenger flere frivillige: – En av tre som ringer til oss må stå i kø

Mer komplekst

I dag ser vi at pasientene stadig blir eldre. De har flere diagnoser, tilstandene er komplekse, og medikamentlistene er lange. Rent medisinskfaglig er dette et landskap man lett kan tråkke feil. Jeg synes at det er krevende selv om jeg er en erfaren fastlege.

Svarene kan synes så lette når man googler. Jeg setter pris på at pasientene er opplyste før de kommer på kontoret. Men selv om svarene kan virke enkle, så er de ofte ikke det. Et resultat av nettsøkingen er dessverre at folk blir redde.

LES OGSÅ: Rød trussel mot Norsk Luftambulanse

Det er ikke forbundet med god livskvalitet å være redd for sykdom. Da er det bedre å avstemme symptomer på sykdom med den legen som kjenner deg, så kan dere sammen komme frem til om det er grunn for videre utredning.

Og til deg som ønsker disse raske løsningene og vil slippe å sitte og vente på et legekontor: Stadig flere fastleger tilbyr både elektroniske konsultasjoner og noen også videokonsultasjoner. Dette gjelder bare kjente problemstillinger hos pasienter vi kjenner. Der det ikke er nødvendig å undersøke pasienten. Min påstand er at elektroniske løsninger er tryggest ivaretatt hos den legen som kjenner deg best, nemlig fastlegen.