Hva er det aller viktigste for framtida til vestfoldbonden? Du får nøyaktig samme svar om du spør en grønnsakbonde på Nøtterøy eller en melkeprodusent i Lardal. Du får faktisk akkurat det samme svaret fra en svineprodusent på Jæren eller en storfebonde i Nordland. Og svaret er: Tollvern!

Akkurat nå foregår det forhandlinger mellom Norge og EU om handel med landbruksvarer. Disse «artikkel 19-forhandlingene» kan ende med økte tollfrie kvoter og redusert toll på sentrale jordbruksvarer inn til Norge. Dette vil ramme vestfoldbonden og næringsmiddelindustrien hardt.

Men hva er dette tollvernet? Er det en mur som holder all import ute? Nei, Vi importerer 55 prosent av maten vi spiser. Og underskudd av norske varer gir automatisk import uten toll, og det er ikke toll på import fra de fattigste landene.

Toll er rett og slett en avgift på varer som er i direkte konkurranse med norske landbruksvarer.

Hvorfor trenger vi toll? Det er ikke bare fordi Norge er bratt, vått og kaldt at det er dyrt å produsere mat i her. Som et av verdens rikeste land har vi ingen muligheter til å produsere gulrøtter, svinekjøtt og melk like billig som i EU.

Vestfold har landets beste jordsmonn og klimatiske forutsetninger, men også her gjør det generelle høye kostnadsnivået oss lite konkurransedyktige på pris.

Mat er ikke som andre varer! Vi har gitt opp å produsere mange varer, som vi nå importerer fra lavkostland. Vi mener det er viktigere å produsere mat enn sko til egen befolkning. Det er et nasjonalt ansvar å opprettholde matsikkerhet og mattrygghet.

Regjeringen vil at landbruket skal bli mindre avhengig av overføringer. Vi skal altså ha en større del av inntektene fra markedet. Det vil vi gjerne, men da må vi kunne øke prisene i takt med prisstigningen. Dette er umulig uten et velfungerende tollvern!

Næringsmiddelindustrien er nå den største fastlandsindustrien i Norge. Sammen med landbruket sysselsetter den 90.000 og skaper verdier for 140 milliarder kroner.

Tollvernet er nødvendig for å få råvarer til norsk matindustri. Foredling i Norge på utenlandske råvarer vil ikke være lønnsomt. Da vil disse norske arbeidsplassene falle bort.

Vi ber alle næringslivsinteresserte politikere om å følge prosessen i forhandlingene med EU nøye. Norge trenger ikke være ydmyke overfor EU. Handelsbalansen på jordbruksvarer er allerede 6 til 1 i EUs favør, og 65 prosent av maten vi importere kommer fra EU.

Stå opp for norske interesser i forhandlingene med EU! Gi ikke innrømmelser som vil svekke muligheten til å nå Stortingets eget mål om økt norsk matproduksjon.

Thorleif Müller