For en del år siden kom det flere ganger i uken store lektere fra Oslo som dumpet store mengder kloakkslam i fjorden på høyde med Ringshaug. Når man dykket, kunne man se bitte små partikler som fløt rundt i vannet, nesten som et flimmer. Til tross for dette var det mye fisk og liv i fjorden. I dag ser vannet veldig klart og rent ut, uten masse partikler, men fisken er nesten borte.

LES OGSÅ: Skal vi redde fjorden, må vi ha flere steder å tømme båtseptik

Det kan nok være sammenfallende grunner til at fisken og livet i fjorden har fått dårligere livsvilkår, men en av årsakene er for intenst yrkesfiske. Det begynte med at de utryddet hele brislingstammen, som er en viktig matressurs for annen fisk. Hver vinter kom det snurpenotbåter fra bl.a. Vestlandet som lå med sterke lyskastere som natten igjennom lyste ned i vannet og samlet alt av brisling. Så var det å kjøre ut nota og gjøre rent bord.

LES OGSÅ: Her drar Olaf (45) opp fisk for en kvart million rett utenfor Tønsberg. Men én bommert kostet dem tid og penger

I disse tider er hobbyfisket sterkt regulert, men reketrålerne får fortsette med sitt fiske, og det er ikke bare reker som blir tatt opp, men også mye fisk. Skal fjorden reddes, bør forbud mot alle former for fiske innføres som en viktig del av redningspakken. Så får staten gå inn og tilby yrkesfiskerne kompensasjon for tapt inntekt.