Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg-budsjettet og barns galgenhumor

Onsdag 9. desember behandla kommunestyret i Tønsberg budsjettet for 2021. Rådmannens budsjettforslag var et reint kuttbudsjett, med en rekke usosiale kutt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Posisjonspartiene Ap, Sp, MDG og KrF sitt forslag (som til slutt ble vedtatt med 25 stemmer mot 24) var ikke mye bedre. Verst er kanskje situasjonen i skolene:

Skolebudsjettene blei kutta til tross for at flere av skolene fra før av ikke greier å oppfylle lærernormen eller å gi den spesialundervisninga elever har krav på. Det betyr at kommunen budsjetterer med lovbrudd.

FUG og FAUene ved skolene viste et stort engasjement i saka. De sendte e-poster til politikerne, og uttalte seg i media. Men kravene fra de engasjerte foreldrene hadde ingen praktisk effekt på flertallet i kommunestyret. Kutta blei vedtatt.

LES OGSÅ: Vi krever svar fra flertallet i Tønsberg kommunestyre

Rødt foreslo å øke skolebudsjettene med 10 millioner kroner. Kun SV og Venstre blei med meg på å stemme for dette. I tillegg ville Rødts budsjett styrka skolene med ytterligere 7 millioner i 2021 og 10 millioner årlig fra 2022, men det fikk bare min ene stemme (Rett skal være rett: også SV budsjetterte med solid økning av skolebudsjettene, og jeg stemte sekundært for SVs budsjett når vårt eget forslag falt.)

I tillegg er bemanningssituasjonen i barnehagene fortsatt alvorlig. I valgkampen 2019 lova alle partiene at bemanninga i barnehagene skulle styrkes sånn at bemanningsnormen skulle gjelde hele dagen – ikke bare midt på dagen. Rødt foreslo å sette av de nødvendige midlene til dette alt i budsjettet for 2020, men fikk bare vår ene stemme for dette.

LES OGSÅ: Vurderer å melde kommunen til Fylkesmannen: – Forstår ikke at politikerne går inn for et budsjett som medfører lovbrudd

Sviktet

I budsjettbehandlinga for 2021 gjentok dette seg. SV var partiet som bortsett fra oss kom nærmest i å innfri løftet: I 2020 budsjetterte de med en brøkdel av det nødvendige løftet, for 2021 budsjetterte de med ca halvparten av det som må til. Alle de andre partiene svikta. Posisjonspartiene gikk ut i pressa med brask og bram og skrøyt av sitt bidrag: Seks midlertidige stillinger. Det er 53 barnehager i Tønsberg.

I tillegg inneholder budsjettet en rekke usosiale kutt fra prosjektet handlingsrom 2024. Blant de mer smertelige er kutt i avlastning for foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid, ofte de med barn med alvorlige funksjonshemninger. Rådmannen foreslo å kutte ut denne tjenesten i ferien og på «røde dager». I den åpne budsjetthøringa blei vi politikere stilt til veggs av to fortvila mødre, som fortalte om hvor vanskelig deres situasjon er alt i dag – og hvor mye verre det ville bli med disse kutta.

LES OGSÅ: Er du på barnas lag, politiker?

En samla opposisjon (Rødt, SV, Venstre, Høyre og FrP) gikk sammen om å foreslå å droppe disse kuttene. Posisjonspartiene blei med et stykke på veien – men insisterte på å kutte to uker avlastning i ferien. De to ukene blir steintøffe for de foreldrene dette gjelder.

I tillegg blir åpningstida i barnehager og SFO i gamle Re kutta ned til det gamle Tønsberg-nivået (med åpning for at enkelte barnehager kan velge å holde åpent en halvtime lenger). Rødt mener harmonisering av tilbud mellom de to gamle kommunene må skje ved å styrke tilbudet der det er svakest. Derfor ville vi opprettholde de lengre tidene i gamle Re fram til kommunen får råd til å utvide også i Tønsberg, men flertallet støtta oss ikke i dette. I tillegg blei fleksibel SFO kutta i gamle Re, mot Rødt og Frp sine stemmer.

LES OGSÅ: Denne gjengen har funnet nye millioner å fordele: – Den røde tråden er barn og unge

Rødt og SV gikk sammen om tre forslag: Vi foreslo å utrede økonomiske konsekvenser av å drive alle tjenester i egenregi. Vi foreslo å utrede pilotprosjekt med 6-timersdag. Og vi foreslo at når kommunen selger eiendom til boligformål skal 25 % av boligene som bygges ha regulert pris utafor det ordinære markedet (kostpris+konsumprisindeks). Ingen av de andre partiene støtta disse forslaga.

Rødt foreslo også å senke husleia i kommunale boliger til kostpris. Ingen andre støtta oss i dette.

LES OGSÅ: Tønsberg - der barn ler

Unødvendige

Det verste er at alle kutta er unødvendige. Kommunen har et større økonomisk handlingsrom enn flertallet vil innrømme. Rødt fant inndekning for våre forslag med tre tiltak: Vi foreslo å redusere politikergodtgjørelser med tilsammen 1,8 millioner kroner. Vi budsjetterte med økte rammetilskudd som følge av at det etter all sannsynlighet blir et nytt stortingsflertall neste år, og de partiene som ligger an til å få flertall lover mer penger til kommunene. Og vi foreslo å innføre eiendomsskatt med 3 millioner i bånnfradrag.

LES OGSÅ: Politikk handler om å prioritere – Ap og Sp vil ikke nok

Men alle partiene i kommunestyret unntatt Rødt og SV (som også er for eiendomsskatt) mener det er viktigere å skjerme kaksenes villaer og luksusleiligheter fra beskatning enn å opprettholde et forsvarlig (og i tilfellet skolene lovlig) velferdsnivå i kommunen. Når vi samtidig veit at velferdstjenester er viktigst for de med dårligst råd, blir det tydelig at dette er et klassespørsmål. Rødt og SV står her på folk flest sin side, mens de andre står sammen med kaksene.

Tønsberg skal være kommunen «der barn ler». Med det vedtatte budsjettet ser det ut til å kreve en solid dose galgenhumor hos unga.

Kommentarer til denne saken