Byen er på vei til å ødelegges. Jeg tenker i første rekke på de grufulle mørke og triste farvene spesialistene påfører husene rundt Torvet og nedover i Rådhusgaten. De grønne sitte/liggemøblene som er plassert langs Brygga og på Torvet passer overhodet ikke inn i middelalderbyen. Hvor blir det av han avisen skrev om, som skal ansettes for å forskjønne middelalderbyen vår?