Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg i endring - Nedre Langgate 19

Reguleringsplanen for Nedre Langgate 19 skal førstegangsbehandles i utvalget for plan og byggs møte 18. juni.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tønsbergs Blad har i en rekke innlegg gitt rom for svært kritiske kommentarer til forslaget om å oppgradere og bebygge Nedre Langgate 19 med nye lokaler for Scanship.

Arkitekt Øyvind Løken, arkitekt Eivind Hanch-Hansen og kunsthistoriker Paul Grøtvedt, har ,alle på forskjellig vis gjennom sine innlegg bidratt til å banalisere debatten omkring Nedre Langgate 19 ved å introdusere begreper som «kalkun», «miljødrap» og «monsterbygg». Samtidig ropes det etter en byarkitekt som skal holde utbyggere/politikere og arkitekter i ørene. Dette er lite saklig og konstruktivt for debatten, og i verste fall et rop etter totalitære løsninger.

Reguleringsplanen for Nedre Langgate 19 skal førstegangsbehandles 18. juni. Om den blir godkjent første gang, legges den ut til offentlig høring i seks uker, for så gjennom drøfting av innspill og nabovarsling behandles annen gang med søknad om rammetillatelse. Det er med andre ord ikke et endelig vedtak om bygget som behandles på møtet 18. juni.

LES OGSÅ: Tønsbergs ansikt

Har endret underveis

Likevel er det klart at de store linjene skal festes for senere detaljprosjektering. Reguleringsarbeidet og forprosjekteringen har allerede foregått i ett år. KB arkitekter, Bjarøy Eiendom som utbygger og Scanship som leietager, har i en serie møter med politikerne søkt å fange opp hva som kan settes som ytre rammer for bygget. Denne prosessen har videreutviklet prosjektet, slik at utformingen og tegningene av Nedre Langgate 19 er blitt justert helt til det siste.

På grunn av skrivefrister, naturlig opphopning av saker før ferien, intern høring m.v. er ikke disse tegningene medtatt i det materialet som politikerne har fått tilsendt. Det er derfor et behov for å publisere disse. Hvert medlem av UPB har fått tilsendt materialet. Deler av dette materialet legges også ved dette innlegget.

LES OGSÅ: Miljøtilpasning eller miljødrap i Nedre Langgate?

Endringene består i all hovedsak av fire viktige punkter, illustrert ved disse bildene:

Ulikheten er særpreget

I planbeskrivelsen argumenterer vi for at det ikke finnes en karakteristisk, fremherskende byggeskikk i Nedre Langgate 19s nærområde. Det som kjennetegner området er nettopp ulikhetene mellom bygningene - takformer, høyder, detaljering og materialbruk.

I tillegg hevder vi at det bør gå et naturlig skille mellom bebyggelsen på sjøsiden av Nedre Langgate (Bryggeområdet) og på bysiden av gaten. Denne dualismen mellom sjøsiden og bysiden vil være en del av Nedre Langgates karakter.

Bryggeområdet er sårbart for endringer og har restriktive bestemmelser om tilpasninger m.v., mens det på oversiden av Nedre Langgate bør kunne lettes opp for fremtidige utbygninger med rimelige høyder (fire til seks etasjer) i et mindre bundet formspråk i tråd med samtiden.

LES OGSÅ: Estetikken som forvant fra nybygget i Nedre Langgate

Byplanen svikter

Livet i en by skapes ved at folk jobber der, at folk bor der, at folk handler der og at folk rekreerer og nyter bylivet der. For å oppnå dette må det også gis rom for nye tidsmessige næringsbygg i bysenteret. Her svikter byplanen dessverre. Deler av byens bygningsmasser må derfor tilpasses dagens krav, på en bærekraftig måte, enten ved fornyelse, nybygging eller i en kombinasjon; slik som foreslås Nedre Langgate 19.

Det kan gjerne hevdes at byen ikke tåler mer enn to-tre etasjer, men det er nettopp her i bykjernen det er behov for bygningsvolum, fremfor at vekst skjer ved okkupasjon av grønne arealer, fra rekreasjonsarealer eller fra dyrket mark i periferien.

LES OGSÅ: Arkitekturopprøret sprer seg nå med full tyngde

Bjarøy Eiendom og øvrige eiendomsutviklerne i byen er naturligvis avhengige av å få lønnsomhet i prosjektene sine. Det betyr ikke at de kan diktere høyder og bredder med dette som begrunnelse, men det betyr at de er helt avhengige av tilstrekkelig forutsigbarhet for å treffe sine valg.

18. juni vil politikerne i UPB avgjøre hvorvidt planene for Nedre Langgate 19 skal videreføres eller ikke.


Kommentarer til denne saken