Kjære kommunepolitikere i Tønsberg – kjære ordfører:

Gratulerer med høstens valg – og plasser i kommunestyre og utvalg, og takk for at dere tar på dere viktige verv for byen vår og for oss innbyggere.

Vi vet at dere har som mål å jobbe for en god og trygg storkommune, og vi vet at det ikke utelukkende er deres prioriteringer eller pengebruk som gjør at årene fremover i kommunen vår kommer til å strammes inn; at dette også er sentralt bestemt. Men - som velger og som mamma – blir jeg provosert over at dere velger et motto som «Tønsberg kommune – der barn ler» når jeg ser hvilke prioriteringer dere legger til grunn i neste års budsjett.

LES OGSÅ: Høyre-Ole advarte, men ble ikke hørt i budsjettdebatten: – Eiendomsskatt kan være eneste utvei fra ny runde i Robek

FAU ved Ringshaug skole er blant dem som også har vært ute og gitt en ganske klar tilbakemelding på dette, og etter budsjettmøtet i går er jeg opprørt på våre barns og ungdommers vegne – og også på våre eldres og sykes vegne – for det er i disse budsjettpostene dere strammer inn grepet hardest. Dette er selvfølgelig også de største postene, men det er faktisk også de viktigste postene.

LES OGSÅ: Valgløftet for barnehagene må starte nå!

For små ressurser

Når det gjelder oppvekst og læring, må dere våge å se lengre enn frem til neste valgperiode. Dere må våge å se konsekvensene av nedbemanning i skole, kutting av spesialpedagoger og færre hender i barnehagene. De som jobber i skoler og barnehager har noen av de viktigste jobbene i samfunnet; den jobben de gjør, har ringvirkninger i mange, mange år fremover. Barnehageansatte og lærere som har mulighet til å se barna – til å se hvert enkelt barn – og følge opp med ekstra støtte der dette er nødvendig, kan være alfa og omega for dette barnet videre i oppveksten og inn i voksenlivet. Det koster så uendelig mye mindre å forebygge enn å reparere!

LES OGSÅ: Etter nyttår får Tønsberg en egen gaming-klubb for ungdommer

Det skal være fokus på tidlig innsats både i skole og barnehage, det skal være fokus på nullvisjon når det gjelder mobbing og det skal være plass for alle i den offentlige skole; men kjære politikere – hvordan i all verden skal de ansatte, med de midlene dere stiller til rådighet, kunne være både lærere, omsorgspersoner og ressurspersoner i ett? Hvordan skal det være ressurser til å gå rundt i friminuttene for å se til at barna har det bra; at utenforskap ikke oppstår og være en trygg voksenperson for barna ute i skolegården, når de i disse pausene må gjøre forefallende administrativt arbeid og gjøre klar for neste time?

Dere kan ikke få alt; dere kan ikke forvente at barnehageansatte og lærere skal jobbe doble skift for å kunne oppfylle kravene som blir satt til stillingen fordi dere ikke klarer å gjøre de riktige valgene i kommunebudsjettet og samtidig heve lønn for én ordinær stilling.

LES OGSÅ: På Ringshaug skole ler ikke barna når de ser hvor mye deres læringsmiljø svekkes neste år

Kan ikke sitte stille

Som samfunn må noe av det viktigste være at vi utstyrer oppvekstsektoren med motiverte, flinke og tilstrekkelig ansatte, slik at vi klarer å fange opp de som av ulike grunner står i fare for å falle utenfor; enten det er på grunn av sykdom, sosiale utfordringer eller økonomi. «It takes a village» - men gi oss da i hvert fall de verktøyene vi trenger for å kunne være den landsbyen som følger opp våre små og våre ungdommer i form av godt bemannende barnehager og skoler og støtteapparat!

Dere kan ikke lene dere tilbake og tro at vi som innbyggere kommer til å godta de planlagte kuttene uten protest; i hvert fall ikke før dere viser at dere snur alle steiner for å unngå disse vesentlige kuttene i de viktigste sektorene. Jeg heier på foreldreutvalgene for grunnskolen og barnehagene, og håper dere også hører hva disse representantene for barn og unge har å si!

LES OGSÅ: Det står overraskende dårlig til med økonomien i Tønsberg – verre enn de fleste hadde trodd

Se til Færder, og hvordan kommunepolitikerne gikk i bresjen og kuttet av egne godtgjørelser da kommunebudsjettet skulle settes; det står det respekt av; selv om det i den store sammenheng er snakk om "småpenger".

I mellomtiden får dere kanskje revurdere mottoet for den nye kommunen; for med det budsjettet som ligger klart for 2020 per i dag, er «Kommunen der barn ler» en hån!