"Vi skal gjøre alt vi kan for å minske utslippene våre." Dette er en setning sagt utallige ganger av politikere. Vi har enda ikke sett at de har gjort «alt» de kan. Det er bare en setning for å skjerme seg fra problemene, fordi politikerne ikke har noen plan. Ungdommen er tydelig på at noe må skje. Skolestreikene har vært en sterk beskjed om at noe må gjøres. Vi, ungdom har gjort det vi kan for å få regjeringen til å handle, men de gjør ikke mer tross våre sterke beskjeder. Faktumet er et vi må starte et sted, og det må skje snart. At ting går treigt i starten, kan vi forstå. Men nå må vi komme i gang. For hver dag som går, er det en klokke mot en klimakrise vi aldri har sett maken til.

Det er lett for små land som Norge å argumentere med at; «Det vil koste for mye.» eller; «At selv om Norge starter med å gå ut av petroleumssektoren, vil ikke det hjelpe klimaet i det totale regnestykket.» Men må ikke noen starte? Det er altfor lett å finne på unnskyldninger som dette. At Norge sin økonomi, og eventuelt den globale økonomien må ta en vending, og endre seg, er verdt det. Mange har lett for å tenke at klimaendringene ikke vil påvirke oss som bor på planeten nå, men det er ikke sant. Og hva med dine etterkommere?

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Verden vår som vi kjenner i dag, faller sammen hvis vi ikke gjør tiltak. Du, jeg og aller mest politikerne våre må forstå at mengden CO₂ utslipp vi har i dag dreper oss sakte. Utslippet av CO₂ har økt skummelt mye de siste årene. Ifølge FN sine tall så har det globale utslippet gått fra 8.8 tonn i 1959 til 34,6 i 2019. Vi har alle hørt, og lest ufattelig mye og denne saken, og er et av de ledende politiske temaene i dagens samfunn. Men utrolig nok, blir det fortsatt ikke gjort NOK. Det blir ikke gjort nok globalt, og det blir heller ikke gjort nok i Norge. Dette temaet er ikke noe å se lyst på, for det er ikke noe annet enn mørkt. Farene som kommer av CO₂ utslippene vi har i dag skaper en dominoeffekt av forferdelige konsekvenser som bare blir verre om vi ikke minsker utslippene.

Havnivåstigning er en av de mange farlige konsekvensene av global oppvarming påført av CO₂-utslipp. Selv liten havstigning kan få veldig store konsekvenser. Global oppvarming fører til at isbreer smelter som igjen fører til dyrearter blir utryddet, fordi territoriet deres har smeltet, for eksempel Isbjørn. Et land som blir spesielt truffet av at havet stiger er Nederland. Nederland er et land som er veldig lavtliggende og flatt og har allerede en stor del av landet under havnivået, men er i fare for å gå under enda lenger. Dette betyr ubeboelige steder hvor folk blir nødt til å flykte på grunn av klimaendringer, og Nederland er ikke de eneste det kan skje med. Desto høyere temperatur, og mer klimaendringer som foregår, desto flere må flykte på grunn av naturkatastrofer.

Økt konsentrasjon av CO₂ fører ikke bare til global oppvarming. CO₂ løser seg også opp i vann og gjør havene surere. Vi vet om mer og verdensrommet enn vi gjør om havbunnen. Om det er en ting vi mennesker burde gjøre, så er det å ta vare på havet vårt, ikke ødelegge det ved å gjøre det surere og gjøre det om til vår felles søppeldunk.

Alt i alt så er vi nødt til å gjøre mye mer globalt, men vi har mer makt når det kommer til endring lokalt, og Tønsberg kommune er nødt til å gjøre mer. Kollektivsystemet har vært et dårlig alternativ i altfor lang tid. Jeg som bor i Fon, har et elendig busstilbud og må alltid satse på at foreldre kan kjøre om jeg vil dra til byen, eller henge meg venner. Om de ikke kan, må jeg faktisk bare bli hjemme. Det Tønsberg kommune burde gjøre, er å satse mye mer på busstilbud og oppfordre alle til å ta buss istedenfor å kjøre bil. Ikke bare for at jeg skal komme meg rundt, men for at vi heller bruker buss, sykkel og flere miljøvennlige alternativer enn å kjøre bil. Jeg har selv snakket med politikere om det dårlige busstilbudet mange ganger, men får ingenting tilbake. Jeg får en klapp på skulderen og blir fortalt at det er flott at jeg som ungdom er engasjert og fått tomme løfter. Det skjer ingenting! Det er på tide å handle, uansett hvor vanskelig politikere påstår at det er. Vi burde stemme på partiene som står for sterke miljøtiltak, så har vi større sjanse for å få ledere som gjør det som trengs.