Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg kommune må følge lærernormen

Artikkelen er over 1 år gammel

Nye Tønsberg kommune får dårlig råd. Det er det ingen tvil om. Budsjettet for 2020 legger opp til 2 % kutt. Vi vet at det ikke blir bedre de neste fire årene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolene i nye Tønsberg har kuttet i budsjettene tidligere. Vi har vært med på skolenedleggelser, kutt av leirskole, reduksjon i svømmeundervisning for å nevne noe. De siste 3-4 årene har vi vært spart for de store kuttene. Nå er vi sterkt bekymret for en ny periode med kutt.

Stortinget har endelig hørt på foreldre, lærere og elever og innført lærernormen. Denne normen sier at det er en øvre grense for lærertetthet på skolenivå. Kalenderåret 2018 mottok alle kommuner øremerkede tilskudd til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Fra 2019 inngikk disse midlene i kompensasjonen til kommunesektoren.

Les også

På denne skolen sluttet flest elever

I forslaget til budsjett står det at lærernormen skal forsøkes innført i nye Tønsberg. Utdanningsforbundet Tønsberg reagerer på ordlyden. Det er selvfølge at lærernormen skal følges, den er ikke veiledende.

Utdanningsforbundet hevder at barn lærer best når de blir sett og hørt. En god og tett relasjon mellom læreren og eleven er viktig for elevens læring, trivsel og motivasjon på skolen. En lærer kan ikke følge opp 30 elever like tett som 20. Det er vanskeligere å gi elevene variert og tilpasset undervisning i overfylte klasserom.

Les også

Nå tar de rødgrønne over i Vestfold og Telemark: Full stopp for flere privatskoler

Erna Solberg talte til Utdanningsforbundet på vårt landsmøte forrige uke. I talen sa hun at hindring av frafall i skolen er en viktig oppgave for regjeringen. Frafall i skolen kan best forhindres gjennom tett oppfølging av alle elever, og spesielt de elevene som strever. Vi mener at Tønsberg kommune må følge lærernormen i grunnskolen for å forhindre frafallet. Flere lærere gir mer tid til hver elev.

Våre medlemmer er ansvarlige for å skape gode relasjoner til sine elever. Våre medlemmer viser hver dag ansvar ved å gi så gode tjenester som mulig innenfor de gitte rammene. Vi vil utfordre politikerne i Tønsberg til å ta sin del av ansvaret ved at Tønsberg kommune følger regjeringens lærernorm.

Les også

Lærerne vet det. Elevene vet det. Foreldrene vet det: Store klasser gir mindre læring

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.