Utdanningsforbundet spør i Tønsbergs Blad hva vi i Tønsberg Venstre vil gjøre for å sikre at alle elever har gode og kvalifiserte lærere.
Faglærte lærere er sammen med andre fagarbeidere den av de viktigste innflytelsen av våre barns hverdag sammen med foreldrene. En av tingene Tønsberg Venstre ønsker å gjøre for å sikre kontinuitet og kompetanse blant lærerne i Tønsberg kommune er å begrense bruken av midlertidige stillinger og vikariater. Vi vet at mange lærere jobber i flere år i kommunen vår uten å få fast stilling. Dette er en praksis vi må bort fra. En uheldig konsekvens kan være at mange gode og godt kvalifiserte lærere ender opp andre steder enn i vår kommune.Tønsberg kommune må være en attraktiv arbeidsplass.
Tønsbergskolen må få et digitalt løft, slik at både kompetanse blant ansatte og oppdaterte ressurser blir prioritert. Dette bidrar til at våre unge får de beste muligheter for framtida.

Flere yrkesgrupper i skolen

Lærere bør først og fremst være lærere. For å få til det ønsker Venstre å styrke skolene med flere faggrupper.
Ved at vi får inn flere yrkesgrupper i skolen, vil lærerne få støtte i en utfordrende hverdag. Vi trenger miljøterapeuter og miljøarbeidere. Disse kan hjelpe til i håndtering av hverdagslige utfordringer, som gir lærerne større mulighet og tid til å være lærere.

Spesialundervisning

Det er viktig at spesialundervisning utføres av faglært personell. Vi i Tønsberg Venstre ønsker å legge til rette for at lærere og miljøterapeuter skal få mulighet til å ta videreutdanning i spesialpedagogikk.