Tønsberg kommune ligger helt på toppen i Norge når det gjelder viktige tilbud til innbyggerne. Det var lokalavisen vår TB som meldte dette i to nyhetsartikler nylig.

I Høyre er vi stolte av at Tønsberg kommune får full pott i analysen av kvalitet og effektivitet innenfor helse og omsorgstjenestene. Å få til god kvalitet sammen med effektiv drift er ingen tilfeldighet. Det viser rapporten Kvalitet19 fra NHO som også viser tall for eiendomsdrift og renhold. Tønsberg kommer ut som en av de beste av de 32 kvalitetsvinnerne. Totalt deltok 190 kommuner i analysen, og kriteriene var sykehjemsdrift, hjemmepleie, fagtetthet og nærvær/sykefravær i tjenesten. De oppløftende resultatene er imidlertid ingen sovepute for oss . Fortsatt har vi viktige oppgaver å løse. Ikke minst å legge til rette for et lavere sykefravær og sikre flere fagfolk.

 

Jobbes bra

Det systematiske kvalitetsarbeidet i Tønsberg kommune gir resultater. Vi har vært nasjonal pilotkommune for pasientsikkerhetsprogrammet, og Tønsberg er helt i front med å utvikle egne kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata i helse/omsorgssektoren. Flere effektiviseringsprosjekter er iverksatt, men samtidig har vi et økende antall brukere. Etter et Høyreinitiativ har vi folkevalgte fått bredere informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet og dermed et langt bedre beslutningsgrunnlag.

De private aktørene

I NHO-analysen kommer det tydelig fram at samarbeid med private aktører kan bidra positivt. Hele 21 av de 39 vinnerne kjøper flere private tjenester innen helse og omsorg enn landsgjennomsnittet for deres størrelse.
I Høyre mener vi at et godt offentlig tilbud kombinert med et privat supplement totalt sett gir det beste resultatet for innbyggerne. Dette til forskjell fra venstresiden som ikke ønsker «privatisering» av kommunale tjenester. Ordførerkandidat Anne Rygh Pedersen skrev nylig i en TB-kronikk at Ap vil satse på de ansatte i kommunen, og ikke utsette dem for outsourcing av arbeidsplassen.

Les også

Medarbeiderne i kommunen er vår viktigste ressurs!

 

Slike ensidige holdninger som at det kun er offentlig ansatte som kan gi gode tjenester, deler vi ikke i Høyre. Vi ser dyktige ledere og ansatte i det offentlige, frivillige/ideelle og private tilbudet. Mange av dem er spesialiserte med et stort hjerte for tjenestene de gir. De private bidrar til viktige tjenester med høy kompetanse og til mangfold og valgmuligheter.
 

Sterkt offentlig tilbud

Men, la det ikke være tvil om at vi vil ha et sterkt offentlig tilbud hvor kommunen også har en viktig rolle ved valg av eksterne tjenesteleverandører, kontraktsutforming, kvalitetssikrer og tilsynsmyndighet. Det er kommunen som står ansvarlig overfor innbyggerne og som følger opp tilsynssaker – enten innenfor våre egne kommunale tjenester eller fra private tjenesteytere.

I Tønsberg kjøper vi tjenester og har gode samarbeidspartnere som bl.a. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Røde Kors. Dette er store og sentrale bidragsytere som utgjør en viktig forskjell for enkeltmennesker. I tillegg kjøper vi tjenester fra Attendo ved to sykehjem. Det er innført ny BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistanse) med valgmuligheter mellom offentlig og private tilbydere.

I Høyre bryr vi oss om kommunens medarbeidere og kommunen som arbeidsplass. Som en særs stor arbeidsgiver, finnes det mange muligheter når endringer skjer. Ansatte skal ha trygghet for at vi også er opptatt av deres arbeidsplass, aktiv medbestemmelse og faglige utvikling.

En stor takk til kommunaldirektøren og hennes ledere, og ikke minst alle ansatte som gjør en viktig jobb. De har bidratt til at vi i Tønsberg leverer gode tjenester innen helse og omsorg samtidig som vi driver kostnadseffektivt. Det er det grunn til å være stolt av! Vi takker også våre viktige private samarbeidspartnere. Sammen jobber vi med forbedringer og et best mulig tilbud innenfor de kommunale rammene!

Høyre har styrt Tønsberg til å bli en av Norges beste kommuner, og vi håper på tillit til å gjøre kommunen enda bedre for innbyggerne!