TØNSBERG: Det er bare Frp som ikke vil følge anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å ta imot og bosette 194 flyktninger fram til 2019.

Anmodningen har vært til behandling i utvalgene. Den tas opp i formannskapet mandag og skal til endelig avgjørelse i bystyret 11. november.

LES OGSÅ: Flyktninger skal knekke kodene med norske venner

Frp alene

Over hele linja blir Frp stående alene med sitt forslag om å ta imot færre flyktninger enn direktoratet foreslår.

– Vi går for 48 bosettinger inkludert to mindreårige pr. år, men uansett hvor mange som kommer, må vi forsøke å plassere de vi får, sier leder Bent Kittelsen (Frp) i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling.

LES OGSÅ: Disse bygårdene i Tønsberg kan bli flyktningboliger

Flertallet har vedtatt å bosette 72 flyktninger i 2016, 64 i 2017 og 58 i 2018 og 2019. Av kvoten minst sju være enslige barn og unge. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

– Vi får den store debatten om dette i budsjettdebatten i desember, sier Henning Wold (H), leder i utvalg for helse og omsorg.

Flere flyktninger

Han viser til tilleggsproposisjonen om flyktningspørsmål. Den inneholder en tilleggsanmodning.

LES OGSÅ: Flere kommuner finner ikke ledige lokaler til asylsøkere

– Vi blir trolig bedt om å ta imot mange flere flyktninger. Alle må ta sin del av dette arbeidet, sier Wold. Strømmen av flyktninger legger press på hjelpeapparatet.

– Vi får et press på helse- og omsorgssektoren, Nav og Tønsberg kommunale eiendom som må skaffe boliger, sier han.

Stortinget har vedtatt at Norge de neste tre årene skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria.

Fram til 2014 bosatte Tønsberg kommune relativt få flyktninger. Etter 2014 har bosettingen skjedd i samsvar med IMDIs anmodning. Kommunen har leid et hybelbygg med 27 boenheter.

LES OGSÅ: – Det er jo sånt en går og tenker på, hva om du ikke blir glad i barnet?

Dette er gjennomgangsboliger for enslige flyktninger. Tønsberg kommunale eiendom (TKE) jobber med flere boligprosjekter og har styrket staben med en ansatt som skal skaffe innleide boliger og kjøpe boliger.

Det gis integreringstilskudd til kommuner som tar i mot og bosetter flyktninger. Tilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til bosetting og integrering fra og med bosettingsåret og fire år framover.

Tilskuddet for en voksen person trappes ned fra 182.000 kroner første år, 210.000 for annet år til 70.000 kroner det femte året.

 I tillegg gis det barnehagetilskudd på 24.400 kroner og eldretilskudd på 175.000 kroner pr. person. Enslige mindreårige får et spesielt tilskudd på 191.300 kroner.

LES OGSÅ: Kjører 7000 km for å hjelpe

Integreringstilskuddet gis til personer som får beskyttelse i Norge, de som med søknad om asyl har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven, personer som er i en massefluktsituasjon og overføringsflyktninger med innreisetillatelse.