Underskuddet på 100.millioner er en verkebyll for kommunestyret i Tønsberg!
Med et slikt etterslep kan det bli vanskelig og få til en budsjettbalanse, uten å redusere enkelte poster som helse, kultur,fritid,samferdsel,tekniske oppgaver osv.

Sett på bakgrunn av driftinntektene som skal dekke skatt, stattilskudd og gebyrer med renter og avdrag på lån.
I stedet fører avdrag på lån som kostnad i regnskapet.

Gjør Rådmannen budsjettet opp ved hjelp av fond (?) er min påstand at det egentlig ikke er balanse mellom årets inntekter og utgifter. da skyver kommunen problemene foran seg.

Regnskapet m/budsjettet er alltid viktig ved at man tar hensyn fra fjordårets regnskap inn i det nye, for det er sjelden at dagens utgifter i en kommune går ned!

Ofte mangler kommunene budsjettene med slike opplysninger.
I slike tilfeller er det ofte at det mangler viktige regnskapstall og som for som følger at administrasjonen mangler den fulle oversikten over driften!
Det er spesielt vanlig etter en større omorganisering eller endring av kontoplaner eks sammenslåing med Re Kommune, ny Rådmann fra 1/1-2020.......( hva det vil innebære??????????)

Ja, det er høye risikofaktorer for kommunen!

Det er alltid ubehagelig å skjære ned på postene. Både rådmannen og kommunestyret kan ha et sterkt håp og ønske om at inntektsida (inntektene) blir store, slik at man slipper å redusere tjenestetilbudet.

Noen ganger er ønsket så sterkt, at budsjetteringen blir mindre anslått. Det som er farlig er hvis Rådmannen og Kommunestyret forskutterer risiko!!