Tja, ingen er vel uenige i det. Men siden utsagnet ser ut til å være en gjenganger før alle valg, kan det kanskje likevel ha interesse å se litt nærmere på hvorledes partifelle Pedersen under sin regjeringstid her på berget har forvaltet mandatet sitt til beste for folket. Bør ikke befolkningen derfor få vite hva som egentlig skjer med hensyn til disse viktige sakene og hva de får igjen for skattepengene sine?

Tønsberg ligger nå helt nederst på statistikken når det gjelder hvor mye kommunen bruker økonomisk på barnehager. For tiden har vi 24 private og 27 kommunale barnehager. De private får tilskudd basert på hva driftskostnadene var for to år siden, mens de kommunale blir premiert langt høyere ut fra hva det koster å drifte institusjonene per i dag. Tønsberg befinner seg på 194. plass blant 203 kommuner når det gjelder økonomisk støtte til de yngste (www.barnehagemonitor.no).

Til tross for dette scorer de private likevel høyere enn de offentlige på nær sagt alle kriterier når det gjelder barnas beste; med hensyn til trivsel osv.

LES OGSÅ: Støre besøkte Tønsberg: – Oppvekst og eldreomsorg er viktigst

Etter lang kamp

Høsten 2022 fikk endelig Skagerak International School (barne- og ungdomsskole) lov til å starte opp virksomheten sin i Tønsberg. Dette skjedde etter en lang kamp mot det sosialistiske flertallet som nå sitter med makten.

Dette betyr blant annet meget for Sykehuset i Vestfold. Dit kommer det internasjonale spesialister, leger og annet helsepersonale og flere av disse trenger en egnet skole for barna sine. Uten et relevant utdanningstilbud ville trolig en del av disse ha søkt seg til andre steder enn Vestfold. Skolen er samtidig et tilbud til norske ungdommer som tar sikte på et internasjonalt baccalauréat for å kunne studere i utlandet.

LES OGSÅ: Her fikk Jonas et godt eksempel på «alle skal med»-tankegangen: – En hovedsak for oss

Apropos helsetjenester, et område som er særdeles viktig for mange eldre, er det nå stor mangel på fastleger både i Tønsberg og Ap-styrte Færder fordi de to kommunenes betingelser er de dårligste i hele fylket.

Noe av det første Anne Rygh Pedersens sosialistiske flertall bestemte seg for etter at de kom til makten høsten 2020, var at de private hjemmetjenestene, som sto for rundt 40 prosent av tilbudet til eldre og funksjonshemmede, skulle erstattes med kommunale. Samtidig ble tilbudet fra nyttår 2021 innskrenket til to besøk i måneden mot tidligere tre. Brukerne ville dessuten måtte forholde seg til forskjellige personer som hjelpere, som heller ikke kunne komme til faste tider. Mange har reagert på dette. ("- Jeg er forbannet», se TB 11.12. 2020.)

LES OGSÅ:

Private bedre

Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse i Tønsberg kommune om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) der det viste seg at de private leverandørene kom betydelig bedre ut enn de kommunale. Likevel vil det i løpet av første halvår 2024 bli fremlagt en sak hvor de folkevalgte vil måtte ta stilling til om kommunen fortsatt skal ha eksterne leverandører til BPA. Dette rammer i så fall de aller svakeste i samfunnet vårt, personer med betydelige funksjonshemninger.

Kapasiteten på sykehjemmene for eldre er for lengst sprengt og behovet for plasser blir stadig større. Likevel ønsker sosialistene å legge ned de sentralt plasserte private sykehjemmene Marie Treschow og Maribu. Ovenfor eldrerådet fortalte kommunens representant at det beste er at alt drives i kommunal regi, det forenkler administrasjonen.

LES OGSÅ: SV-Olav øyner mulighet for mer makt: – Vårt prosjekt er ikke å redde Anne

Man mistenker unektelig at årsaken til denne ideologiske kampen mot privat virksomhet som foregår på nær sagt alle områder, skyldes at publikum ikke lenger skal kunne få sammenligne kvaliteten på private tjenester opp mot de offentlige.

Artikkelen i TB avsluttes med ordførerens bevingede ord og stolte konklusjon om hvor fornøyd hun er med innsatsen sin, «her får vi til utrolig mye, og jeg er stolt over det vi leverer i Tønsberg».

Akkurat den påstanden overlater jeg til leseren selv å vurdere, men kanskje burde hun uansett tipse Jonas om at han får finne frem en annen floskel neste gang han kommer på besøk i et valgår? For eksempel om hvor billig strømmen er her i landet.