«Nye» Tønsberg kommune har alle muligheter til å ta rollen.  Vi har landets beste matjord. Vi har landets dyktigste produsenter av kjøtt, melk, grønnsaker, bær, frukt, mat- og fôrkorn. I tillegg har vi næringsmiddelindustri som; Findus, Gårdsand, Grøstadgris (øko), Nortura (to anlegg i nye Tønsberg), Tine, Stange Gårdsprodukter, samt mange flere lokale pakkerier av grønnsaker mm. Vestfoldmøllene sitt anlegg på Revetal tar imot mat- og fôrkorn, åkerbønner, erter og oljefrø som blir foredlet til kortreist fôr til lokal kjøtt-, egg- og melkeproduksjon. Dette er bærekraftig produksjon med landets beste forutsetninger med kortest mulig vei fra produsent til foredling og forbruker. Derfor må Tønsberg kommune bygge opp under denne enestående muligheten til å løfte lokal matproduksjon, i stor og liten skala, til nye høyder.

Gjennom prosjektet Skjærgårdsmat skal vi årlig arrangere matfestival i Tønsberg med konferanser, foredrag og samle landets matprodusenter, politikere og beslutningstakere for å fremme god matkultur og lokal og bærekraftig matproduksjon.  

Tønsberg Senterparti ønsker med dette å styrke næringa, utvikle næringsmiddelindustrien og oppmuntre flere til å satse på småskalaproduksjon. Vi ønsker også å knytte matproduksjon og produsentene opp mot beredskapshensyn, grønn omsorg, demens og psykisk helse. Vi vil gi tilbud om lokalprodusert mat i kommunens barnehager og grunnskole for å øke bevissthet og kunnskap om sunt kosthold.

Tønsberg kommune skal ha en nullvisjon om nedbygging av matjord. Helt nødvendig bruk av matjord må erstattes med nydyrking. GreVe biogass og Rygg miljøpark, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning og lokale ildsjeler, er i gang med flere prosjekter som øker matjordas sin evne til å binde vann og tåle tørke. Dette innebærer også at jorda binder langt mer karbon og øker avlingene. Landbruket er ikke årsaken til klimautfordringene, norsk og lokalt landbruk er løsningen på klimautfordringene.

Vi heier på matkommunen Tønsberg.