Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg og ekstreme strømpriser

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører.

Vi ser at strømprisene skyter I været, hva enten dette skyldes tørke, lave vannstander, europeisk prisnivå eller overføringskabler til europeiske land. 1. oktober åpnet en ny strømkabel – til Storbritannia – og den er ventet å drive prisene ytterligere opp her til lands.

Eksperter anslår at vanlige husholdninger vil kunne få strømregninger opp mot 2.000 kroner I måneden. Dette vil kunne bli en enorm påkjenning for mange; Husholdninger som lever på marginalen, mennesker med funksjonsnedsettelser som er avhengige av strømdrevne hjelpemidler for å kunne fungere, mange enslige, og andre. Fagforbundets leder Mette Nord var 1.10. ute I mediene og luftet sin bekymring for konsekvensene for kommunebudsjettene.

SV ønsker å få fram hvilke beregninger kommunen har gjort vedrørende økte strømpriser til vinteren:

  • For kommunen sjøl mht. oppvarming, belysning og andre strømutgifter
  • For mange av kommunens innbyggere som er avhengige av økonomisk sosialhjelp, bostøtte, eller andre ordninger for å få endene til å møtes
  • For grupper som kan forventes å slite med så høyre strømutgifter, som mennesker med funksjonsnedsettelser og andre.

Jeg antar at Nav og sosialtjenesten har gjort slike beregninger I sin rapportering til kommunedirektøren.

Direktør I KS, Helge Eide, anslo I NRK 1.10. at merkostnadene for kommunene direkte ville kunne beløpe seg til 5–6 milliarder kroner. Dette gjelder ikke kommunene I Nord-Norge, som ikke er koblet til noe eksternt overføringssystem for strøm (unntatt til Nord-Sverige), og dermed slipper mye rimeligere unna strømsjokket enn kommuner I Sør. Ut fra KS sine beregninger vil merkostnadene for Tønsberg kunne beløpe seg til flere titalls millioner kroner, men jeg understreker at dette er en ligning med flere ukjente. Jeg vil derfor spørre ordføreren:

  • Hva er anslagene for merkostnader til strømutgifter på inneværende års budsjett?
  • Hva er anslagene for vintermånedene desember-februar?

Når det gjelder kommunens innbyggere bør det etter SVs syn iverksettes tiltak – raskt – for å unngå store økonomiske og også sosiale problemer for folk som strever med å få endene til å møtes. Tiltak som kommunen direkte eller indirekte rår over, er bostøtte og økonomisk sosial hjelp, evt. også ekstraordinære bidrag til jul.

  • Har kommunen planer for å imøtekomme eventuelle behov for styrket økonomisk bistand til mennesker som trenger det pga. sterkt økte strømpriser?
  • Har kommunen kontakt med KS for å få fram mer eksakte beregninger og drøfte eventuelle overordna grep, knytta til at vi nå får ei ny regjering som kanskje vil være mer villig enn den nåværende til å se de utfordringer skyhøye strømpriser vil kunne få for kommunene, og for mange av kommunens innbyggere?

Kommentarer til denne saken