Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg og Færder blir et bedre sted å bo!

Bypakke Tønsberg-regionen er et kompromiss. Det betyr at ingen har fått det akkurat slik de ville. Men, det betyr og at den løsningen som nå er valgt er den det er mulig å enes om.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vedtakene i Færder- og Tønsberg kommunestyrer og Vestfold og Telemark Fylkesting om Bypakke Tønsberg-regionen, gjør det mulig å sette punktum etter flere tiår med utredninger og diskusjoner.

Viljen til kompromiss gjør det mulig for nesten 30 000 innbyggere i Færder kommune endelig å få en samfunnsikker forbindelse til fastlandet. Det gjør det og mulig å få til en satsning på gange, sykkel og buss. Tønsberg og Færder vil bli et bedre sted å bo når broen er bygget og bussen kommer frem!

Målet for trafikkutviklingen i Tønsberg er nullvekst for privatbilismen. Dette er nødvendig for å redusere klimautslippene og i tråd med de målene som legges for norske store og mellomstore byer. Det er derfor også naturlig og riktig å gå for en nedskalert løsning for ny fastlandsforbindelse. Fylkeskommunen jobber også for å redusere utslipp i anleggsfasen, og er allerede i gang med å utarbeide og implementere klimakrav i nye kontrakter. I tillegg har vi jobbet lenge for at Tønsberg-regionen skal bli en del av statlige tilskuddsordninger for miljøvennlig transport. Der er vi nå, og da stiller også staten krav til nullvekst i personbiltrafikken.

Jeg har selv erfart gjennom arbeidet med Bypakke Grenland at det virker! Bypakke Grenland har gitt regionen mulighet til å bygge to viktige veier, fått et bedre og billigere busstilbud og gjort byene triveligere. Uten Bypakke Grenland hadde køene i dag vært lengre, næringslivet mindre konkurransedyktige og nullvekstmålet langt unna å bli realisert. Jeg tror vi nå kan oppnå dette også gjennom Bypakke Tønsberg-regionen!

Bruken av Nedre Langgate i Tønsberg er et godt eksempel på mulighetene som Bypakke Tønsberg-regionen gir. I dag er den en barriere mellom øvre og nedre bydel, men med en ny fastlandsforbindelse kan den stenges for gjennomkjøring. Dermed kan vi legge til rette for en helt annen bruk av gata og et langt mer attraktivt bymiljø. En avlastning på eksisterende veinett vil også gi rom for å prioritere gange, sykkel og buss i større grad enn i dag.

De siste ukers politiske vedtak legger til rette for videre utvikling av Tønsberg og Færder. Mye arbeid gjenstår, men nå er retningen pekt ut. Nå er det rett og slett Tønsberg-regionens tur!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.