Dette må du huske dersom du vil fortsette å parkere i byen

For beboere i Tønsberg sentrum og boligsonene Fjerdingen og Nordbyen, må alle parkeringsavtaler fornyes gjennom nye skjemaer på nett.