– Tønsberg-skolen skal åpnes for alle, men ikke alle på samme tid

Ikke alle elevene på de offentlige skolene i Tønsberg kan strømme til klasserommene fra mandag.