Tidene for privat engasjement, innsatslyst og pågangsmot ble vedtatt avsluttet. Tilsynelatende ble det gjort i det stille mot de få og små, men konsekvensene er langt mer alvorlig enn som så.

Å si nei til et fantastisk og mangfoldig internasjonalt friskoletilbud midt i sentrum, i Tønsberg kulturhistoriske skolemonument ved Slottsfjellet, kun fordi en ideell stiftelse var initiativtaker, var det første nederlaget for folk, næringsliv og by i går.
Ingen rammes direkte, det blir ikke noe fakkeltog for å redde skolen når elever, foresatte og næringsliv ikke har mistet noe, men signalet er tydelig; folk og bedrifter som trenger noe annet enn kommunens skoletilbud, der attpåtil elevvekst tilbys i brakker, må velge Sandefjord eller Horten for å bo og drive næring.
Folk som vil satse og bidra bør ikke kaste bort tid og krefter på Tønsberg, spesielt ikke om du brenner for å gi barn, syke og eldre et bedre og mer individuelt tilpasset tilbud enn Tønsberg kommune kan og vil.

Vi må gjenreise Tønsbergs grunnskoler til høyest mulige standard, men selv høy offentlig standard skal være religionsnøytral og med norsk språk, de med andre behov må gis andre valgmuligheter.

Hvorfor starte med de svakeste?

Det andre respektløse vedtaket for umyndiggjøring av folk var hjemmehjelpstjenesten. Folk med langvarig, trygt og nært forhold til sin hjelper tvinges til å avslutte forholdet. De skal få den kommunens folk sender, de skal få noen andre er mindre fornøyde med enn de selv var. Folk som har hatt engasjement for å tilby slike tjenester på eget initiativ, folk med høy trivsel med både arbeid og arbeidsgiver, lavt sykefravær, skal innordne seg kommunens regime eller finne på noe annet. Kanskje ender de med å gjøre ingenting.

Hvorfor starte med de svakeste og få når politisk overbevisning og maktbehov er viktigere enn folks trygghet, ønsker og behov?
La oss få en sak om at kommunen skal overta all barnehagedrift så skal vi se hvor prinsippfaste og rakryggede det nye flertallet klarer å stå mot den stormen de sterke og mange vil lage. Prøv å overta driften til de mest populære barnehagene også, de som har lenger åpningstid enn kommunen, flere ansatte per barn enn kommunen, sørger for mat til barna fremfor matpakke, de som opprettholder et tilbud i sommerferien, de som tilbyr mer og bedre for samme pris som kommunen klarer.

Hva med BPA i samme slengen? Passer det at folk styrer sitt behov fremfor fagforeningen?

Ja, Tønsberg har virkelig fått et nytt flertall, og retningen dette tar går mot å kopiere gamle Re kommunes økonomiske resultater. Nærmere forklaring overflødig.

Innholdet teller

Virkemidlene nå er derimot verre, det er ikke overinvesteringer i gode tider som er problemet, det kunne vi kanskje trengt akkurat nå, nå er det å spare seg til fant og kvele privat initiativ og pågangsmot som gjelder.
En oppskrift mot stusselige tider for folk, by og kommune.

Vi kan gjerne vedta visjoner, mål og planer, men det er enkeltvedtakene som styrer retningen, djevelen ligger i detaljene, det er innholdet og budskapet som teller for at alle i fellesskap drar oss opp og frem.

Folk kan ikke tvinges til deltakelse og innsats, det må oppmuntres for å ha nok lyst, vilje og evne både individuelt og som lag, da blir det en fruktbar dugnad for samfunnet.

Et lag der bare halvparten gidder er sikker nedrykkskandidat.
Fellesskap kan ikke vedtas politisk, et godt fellesskap avhenger av god balanse mellom offentlige og private tilbud og tjenester, der alles friheter og muligheter beskyttes og styrkes.
Når politikere begrenser friheter og muligheter begrenses derfor fellesskapet.
Rekommunalisering og næringsforbud er i praksis kommunisme, og det er helt greit at de rødeste i kommunestyret har slike idealer og mål, men ikke innbill folk det er for å styrke fellesskapet, det svekker det.

Styrte mot opprykk

En god balanse sikrer fellesskapet best, god og tradisjonsrik sentrumspolitikk, blandingsøkonomien, mangfoldet av offentlig og privat, er hva som har skapt våre rike, inkluderende og produktive samfunn lokalt og nasjonalt.
Venstres sosiale liberalisme, offentlig trygghet og sikkerhet med individuelle friheter skapte både folkeskolen, sosiale ordninger, det brede demokratiet, fruktbare samarbeid og et rikt næringsliv. De fleste partiene har mange av disse verdiene i seg i dag.
Folk flest mener også dette, de fleste partiene har programmer med retorikk som selger seg som det, men i ord og handling har det blitt ensomt i Tønsbergs politiske sentrum.

Nye Tønsberg styrte mot opprykk, med gode visjoner og planer, basert på et bredt inkluderende fellesskaps politiske løsninger.
Dette fikk en bråstopp mai 2020, nå er det ekskluderende ideologi, politisk makt og kontrollbehov som gjelder.
Visjoner, økonomiplan og næringsplan må justeres og revideres ned på tilsvarende nivå.

Det kan tyde på at nedrykk blir Tønsbergs skjebne de neste årene.
Tønsbergs posisjon som mest attraktive kommune, den store drivkraften i fylket med høyest vekst går mot slutten. De beste spillerne forlater klubben, de nye stjernene velger heller andre arenaer. Det er veldig trist å se.