For det første vil Høyres forslag om ett år ekstra på ungdomsskolen blir svært dyrt, fordi skolene må bygges større. Jeg har som elev fra 2006 til 2015, opplevd ikke én, men to skolenedleggelser. Det var for å få ned kostnadene, til tross for høylytte protester. Dersom man skal bygge ut alle ungdomsskolene i Tønsberg til å ta imot et kull til, kan vi vente oss mange byggeprosjekt og overskudd på andre skoler. Det burde man tatt høyde for i denne reformen, særlig etter åtte år med kutt i kommunebudsjettene.

Med det i tankene er ikke privatiseringen av grunnskolen heller ønskelig. Det koster kommunen 30.000 i snitt per elev på privatskole. Ved et fullt frislipp blir det vanskelig å etablere gode kommunale tilbud som styrkeklassen. Om flere skoler mister ressurser til fordel for de få på privatskoler, blir det ikke rom for flere styrkeklasser. Med mindre styrkeklassene er til for de som vil betale for det.

LES OGSÅ: Er det myndighetene som har klikka, eller er det vi voksne som må ta oss sammen noe grassat?

Kan ikke trylle

Man kan ikke trylle frem penger for å gjennomføre, noe må kuttes. I Tønsbergs tilfelle er det ikke så mye igjen å ta fra. Vi bruker 1525 kroner i gjennomsnitt per elev. Skal vi virkelig bruke mer av det på å bygge større skoler og tillate flere private skoler?

For det andre, flere elever sliter med motivasjonen i skolen. Det er derfor viktig at elevene jobber med fagene de har foran seg. En «bachelor» på ungdomsskolen og karakterer i syvende klasse bidrar med karakterpress tidligere enn i dag og gjør at elevene må tenke på prøver fremfor læring. En time ekstra i uken med naturfag spesifikt, fremfor praktiske fag bidrar til et ensrettet fokus mot realfag og ikke bredden i utdanningen. Det er ikke til nytte for elevene, og det gjør skolen mer akademisk. Det er det ingen tvil om.

Vi trenger flere lærere og spesialpedagoger, slik at elevene kan få en tett oppfølging av folk som ser hver og en. I Høyres forslag er det derimot lagt opp til et «system for fraværsoppfølging» og dette lukter utvilsomt mer byråkrati av, ikke flere lærere. Det er heller ingen forslag om å gjøre lærerhverdagen enklere.

LES OGSÅ: Unyansert om ChatGPT fra kunnskapsministeren

Blir straffet

Som jeg legger frem er det ingen sammenheng i ressursbruken og kravene Høyre vil kreve fra skolene og kommunene. Så til neste gang partiledelsen i Høyre kommer på besøk, kan Tønsberg Høyre stille flere krav om midler, for dette forslaget bidrar ikke til en helhetlig skole i vår by. Vi vet at lærere jobber hardt hver dag for å bidra til en best mulig skolehverdag.

Jeg venter i spenning på regjeringens utdanningsmelding, men svaret ligger ikke i å legge mer papirarbeid i fanget på lærerne, kreve flere vurderinger av elevene og bruke midler på å bygge større ungdomsskoler. Vi vet at skolen i dag belønner de skoleflinke som liker å sitte på skolebenken, mens elevene som foretrekker å jobbe med henda, blir straffa.

LES OGSÅ: Legge seg med en drøm og våkne med et mål

Skal vi få en god praktisk utdanning, trenger man utstyr og ildsjeler med midler til å ta med elevene ut. Slikt krever ressurser, god bemanning og tillit. Det er dagens lærere som kjenner sine elever best. Ja, kompetanse og etterutdanning er viktig, men en lærer med tid og ressurser til å se hver elevs behov. Det sikrer en best mulig skole i Tønsberg.