Drømmen om et barn når regjeringen sier «nei»

– Det er viktig for de barna som blir født på denne måten at vi har en åpenhet, sier Jannicke Eriksen.