Her har de planene klare for butikker, leiligheter og grendehus

I dag lager og høvleri, i morgen supermarked, grendehus og frisør. Med mer.