Boligutviklere sliter, men i Tønsberg går det bra

Færre salg enn forventet preger året for to store boligutviklere, Selvaag Bolig og Solon Eiendom.