– Den går inn i regnskapet eller? spør leder for Tunsberg Historielag, Inger Bjar-Kessler.
– Ja, vi får da håpe det, svarer ordfører Petter Berg.

Nytt liv

Nikoline Nilsdatter ble født i 1867 og bodde hele livet i et hus ved siden av Tverved gård. Hun døde i 1964, 96 år gammel.

Eiendommen ble solgt til det som den gang var Sem kommune. I mange år ble huset tatt i bruk som utleiebolig for Sem, deretter Tønsberg kommune. Etter hvert fikk bygningen navnet Nikolinehuset.

– Som historielag er vi genuint interesserte i gamle bygninger, mennesker og historier, forteller Bjar-Kessler.

LES OGSÅ: Hadde skolestua full på Tverved

De siste 15 åra har Nikolinehuset stått forlatt og tomt. Lokalmiljøet og Tunsberg Historielag ønsket det annerledes for det gamle huset som ble bygget rundt år 1850. Nå skal Nikolinehuset pusses opp i gammel stil og brukes som kafé og samlingssted for folk i lokalmiljøet.

Ved siden av Nikolinehuset ligger Tverved skolemuseum, og Nikolinehuset vil i framtida bli brukt sammen med det gamle skolemuseet.

Lokal tilhørighet

Berg gir uttrykk for at det er viktig å pleie historiske røtter i lokalsamfunnet, og legger til at han er glad for at det aktive historielaget nå tar over Nikolinehuset.

– Det at frivillige nå tar over, synes jeg er veldig fint. Jeg er glad for at vi har et så aktivt historielag. Nikolinehuset er godt bevart og en viktig del av lokalhistorien. Vi må ta oss tid til å ta vare på det gamle. Lokal historisk identitet må ivaretas. Den lokale tilhørigheten i Tønsberg er god, og ikke minst på Sem. Det er viktig å pleie de historiske røttene, sier Berg.

HISTORISK: Les flere historiske artikler her

Hver søndag skal Nikolinehuset være åpent for allmennheten fra 12-16, og det skal serveres kaffe og sveler.