Til og med disse er nye etter kommunesammenslåingen

– Ja, er de ikke fine?!