Jan-Erik forlanger ekstraordinært årsmøte i jazzklubben

Tønsberg Jazzklubb-veteran Jan-Erik Carlsen er blant dem som nå forlanger at det så fort som mulig avvikles et ekstraordniært årsmøte i klubben.